เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แนะปลูกมันสำปะหลัง พันธุ์ KU 50 ระยอง 72 ห้วยบง 60 ทนต่อโรคใบด่าง

23 กันยายน 2563
6,062
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง เริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ใช้พันธุ์ทนโรคใบด่าง KU 50 ระยอง 72 ห้วยบง 60 เลิกปลูกพันธุ์อ่อนแอ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ใกล้ฤดูกาลเก็บเกี่ยวท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อเตรียมการผลิตในฤดูกาลต่อไป ขอให้เกษตรกร ใช้พันธุ์ที่ทนต่อโรค เช่น เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 72 ห้วยบง 60 และเลิกปลูกพันธุ์ที่อ่อนแอ เช่น พันธุ์ 89 ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยทดสอบพันธุ์ที่ทนต่อโรคดังกล่าวแล้วได้ผลดี รวมถึงไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากต้นที่เป็นโรคปลูกซ้ำ หรือนำมาขายโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ไม่สามารถหยุดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังได้ นอกจากนี้ ได้รวบรวมแหล่งขายท่อนพันธุ์ปลอดโรค เกษตรกรที่สนใจแหล่งขายท่อนพันธุ์ สามารถเข้าดูแหล่งจำหน่ายท่อนพันธุ์ปลอดโรค ได้ที่ http://ssmap.doae.go.th เลือกแหล่งท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด 2563 จะแสดงข้อมูล ชื่อเกษตรกร เบอร์โทรศัพท์ พันธุ์ที่จำหน่าย ปริมาณที่มีจำหน่าย ช่วงเวลาที่เริ่มจำหน่าย
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักโรคใบด่างมันสำปะหลัง รวมถึงวิธีป้องกันและกำจัด ควบคู่ทั้งการสำรวจแปลงอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำลายต้นที่เป็นโรคอย่างถูกวิธี กำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ พาหะนำโรค รวมไปถึงสั่งการให้ทุกจังหวัดสำรวจแหล่งปลูกและส่งเสริมใช้พันธุ์ที่ทนต่อโรค เช่น เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 72 ห้วยบง 60 และเลิกปลูกพันธุ์ที่อ่อนแอ เช่น พันธุ์ 89 ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยทดสอบพันธุ์ที่ทนต่อโรคดังกล่าวแล้ว ได้ผลดี ควบคู่กับการแนะนำแหล่งขายท่อนพันธุ์ปลอดโรค รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคนิคขยายพันธุ์แบบเร่งรัด x20 เพื่อให้ได้ต้นกล้ามันสำปะหลังจำนวนมากในระยะเวลาสั้น

สำหรับโรคใบด่างมันสำปะหลัง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus ซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญ หากระบาดรุนแรงอาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันพบการระบาดใน 27 จังหวัด ของประเทศไทย ทั้งนี้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ให้หมั่นสำรวจแปลง หากพบอาการที่ต้องสงสัยให้ทำลายทันที และไม่ใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคซ้ำหรือนำมาขาย รวมถึงไม่ซื้อท่อนพันธุ์ที่ไม่ทราบแหล่งปลูกเด็ดขาด หากพบหรือสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านทันที

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไทยรัฐ