เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

4 เขื่อนวิกฤต น้ำเหลือแค่ 10%

28 สิงหาคม 2563
1,293
4 เขื่อนหลัก "ภูมิพล-สิริกิติ์-แควน้อยฯ-ป่าสัก" วิกฤต น้ำเหลือแค่ 10% มีน้ำใช้การได้แค่ 1,792 ล้าน ลบ.ม.

แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุซินลากูในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงเขื่อนหลักของทุกภูมิภาคก็ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงน้อยมาก โดยมีปริมาณน้ำเข้าเขื่อนรวมกันเพียง 900 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือเพียง 10% ของปริมาณฝนที่ตกลงมาเท่านั้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศขณะนี้ยังตกอยู่ในภาวะวิกฤต ท่ามกลางความกังวลที่ว่า ปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคจะมีไม่เพียงพอตลอดฤดูแล้งในปี 2564
กรมชลประทาน แจ้งถึงสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก 4 แห่ง (ภูมิพล-สิริกิติ์-แควน้อยบำรุงแดน-ป่าสักชลสิทธิ์) ซึ่งจะมีผลต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยา และกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ปรากฏมีปริมาตรน้ำใช้การได้รวมกันแค่ 1,792 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ในจำนวนนี้มีเพียงเขื่อนสิริกิติ์เท่านั้นที่มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเฉลี่ยวันละ 75 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่เหลือน้ำใช้การได้อยู่เพียง 68 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 7 นั้น ?ไม่มีน้ำไหลลงอ่างเลย

สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แห่งอื่น ๆ ที่มีปริมาตรน้ำใช้การได้ "น้อยกว่า" ร้อยละ 20 ประกอบไปด้วย เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 172 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 19, แม่มอก 7 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 8, อุบลรัตน์ -200 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ -11 ซึ่งย่ำแย่ที่สุดในประเทศ, มูลบน 18 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 13, ลำนางรอง 16 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 13, ทับเสลา 17 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 10, กระเสียว 17 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 7 และบางพระ 4 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 4

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ปริมาณน้ำในภาคตะวันตกของประเทศที่ไม่เคยประสบปัญหาภัยแล้งมาก่อน ในปีนี้มีน้ำไหลลงอ่างน้อยมาก ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนศรีนครินทร์ มีปริมาตรน้ำใช้การได้ 1,600 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 21 กับเขื่อนวชิราลงกรณ 768 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 13 โดยทั้ง 2 อ่างมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเฉลี่ยวันละ 10 ล้าน ลบ.ม.เท่านั้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ