เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เช็กเลยตรวจสอบรับเงิน ประกันรายได้ 5 พืช

20 สิงหาคม 2563
12,249
เช็กด่วน ตรวจสอบรับเงิน "ประกันรายได้" 5 พืช ได้แก่ ยางพารา-ข้าว-มันสำปะหลัง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ปาล์มน้ำมัน กดคลิกเดียว ไม่ต้องไปยืนรอ เพียงกรอกเลขประจำตัว บัตรประชาชน 13 หลัก

ติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ 5 พืช สินค้าเกษตร ได้แก่ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และ ข้าวโพดสัตว์ เป็นตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กำหนดนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม กำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสำคัญ
ในช่วงนี้มีหลายพืช ที่รัฐบาลกำลังชดเชยประกันรายได้ ไม่ว่าจะเป็น "ยางพารา" ในกลุ่มคนตกค้าง ซึ่ง ครม. มีมติเห็นชอบเรียบร้อยไปแล้วในวันที่18 ส.ค.63 นอกจากนี้ประกันรายได้ การชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวน "ปาล์มน้ำมัน" งวดที่ 9 ราคาอ้างอิง กิโลกรัมละ 3.34บาท ราคาประกัน กิโลกรัมละ 4.00 บาท เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างกิโลกรัมละ 0.66 บาท ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่?ต่องวด? 242.17 กิโลกรัม 0.66 x 242.17 x จำนวนไร่ = จำนวนเงินที่จะได้รับ?ต่อไร่? ทั้งนี้ 1? ไร่? 0.66? x 242.17? x? 1 = 159.83 บาท ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครบทั้ง 25 ไร่ จะได้รับเงิน 3,995.80 บาท

ล่าสุด เป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ งวดที่ 9 รัฐบาลจะต้องจ่าย กิโลกรัมละ 0.10 บาท ซึ่งราคาเกณฑ์อ้างอิงประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง

เกษตรกรสามารถรตรวจการจ่ายเงิน "โครงการประกันรายได้เกษตรกร" พืช ทั้ง 5 ชนิด ข้าว, ยางพารา, มันสำปะหลัง, ปาล์มน้ำมัน, และ ข้าวโพดสัตว์, โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าเงินเข้า ระบบจะแจ้งโอนเงินเรียบร้อย สามารถเช็กได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงคลิก https://chongkho.inbaac.com/

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ