เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส. คาดเดือนนี้ ข้าวหอมมะลิ-หมู-กุ้ง ราคาพุ่ง

04 สิงหาคม 2563
1,616
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดราคาสินค้าเกษตรเดือนส.ค.63 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ปาล์มน้ำมัน สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น ด้านข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาลทรายดิบ ยางพาราแผ่นดิบ และมันสำปะหลัง มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง
นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนสิงหาคม 2563 โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 14,747 - 14,898 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.42 - 1.44 เนื่องจากสต็อกของผู้ประกอบการลดลงและมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ของกลุ่มร้านอาหาร ส่วนปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 2.98 - 3.08 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.34 - 3.70 เนื่องจากมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง

ส่วนสุกร ราคาอยู่ที่ 72.74 ? 73.18 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.08 ? 1.69 เนื่องจากปัญหาโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระลอก 2 ของจีนและเวียดนาม ทำให้ขาดแคลนสุกร จึงมีการสั่งซื้อเนื้อสุกรจากไทยเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณส่งออกเพิ่มจากวันละ 5,000 - 6,000 ตัว เป็น 10,000 ตัว และกุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. ราคาอยู่ที่ 147.25 - 148.00 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.17 ? 0.68 เนื่องจากความต้องการกุ้งของตลาดภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,711 - 8,857 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.27 - 1.91 เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังรอบ 2 เริ่มออกสู่ตลาด และค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นกว่าประเทศคู่แข่ง ทำให้ความสามารถการแข่งขันด้านราคาลดลง ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 15,799 - 15,853 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.26 - 0.60? ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 8.01 - 8.04 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.00 - 1.50 เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 11.50 - 11.61 เซนต์/ปอนด์ (8.04 - 8.12 บาท/กก.) ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.00 - 2.00 เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง จึงทำให้มีการนำอ้อยไปผลิตเอทานอลน้อย ประกอบกับบราซิลมีการส่งออกน้ำตาลมากขึ้น? ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 37.00 ? 37.50 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.74 ? 2.06 เช่นเดียวกับมันสำปะหลังมีแนวโน้มราคาลดลง ซึ่งมันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 1.57-1.62 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.61?3.68 เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิต โรงงานรับซื้อส่วนใหญ่ปิดทำการ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เดลินิวส์