เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ จับมือภาครัฐ-เอกชน ดันสินค้าเกษตรไทยรุกตลาดอาร์เซ็ป

30 กรกฏาคม 2563
1,040
กรมเจรจาฯ เตรียมจับมือกับภาครัฐ-เอกชน ร่วมผลักดันสินค้าเกษตรไทยรุกตลาดอาร์เซ็ป ความตกลงการค้าเสรีฉบับล่าสุด ซึ่งเหลือเพียงขึ้นตอนขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย คาดจะลงนามได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยให้พร้อมสำหรับความตกลงการค้าเสรีฉบับล่าสุด หรือ อาร์เซ็ป ซึ่งถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีความน่าสนใจ ครอบคลุมประชากรกว่า 3,600 ล้านคน หรือ 48.1% ของประชากรโลก
โดยขณะนี้ ความตกลงอาร์เซ็ปอยู่ระหว่างขั้นตอนการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย ก่อนที่ประเทศสมาชิกจะร่วมลงนามความตกลงในเดือนพฤศจิกายน 2563 จึงต้องเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยให้สามารถปรับตัว และใช้ประโยชน์จากความตกลงให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ เกษตรกรและผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากผลการเจรจาอาร์เซ็ป ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทย ซึ่งความตกลงอาร์เซ็ปถือเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเพิ่มเติมจากความตกลงเอฟทีเอที่ไทยมีอยู่แล้วกับสมาชิกอาร์เซ็ปรายประเทศ โดยเฉพาะกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ซึ่งสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นภายใต้ความตกลงฉบับนี้ เช่น ผักผลไม้แปรรูปและไม่แปรรูป น้ำมันที่ได้จากพืช ของปรุงแต่งจากธัญพืชและแป้ง แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู สินค้าประมง อาหารแปรรูป น้ำผลไม้ เป็นต้น

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการยังสามารถใช้เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเดียวกันในการส่งออกไป 16 ประเทศ จากเดิมที่ใช้เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่แตกต่างกันตามความตกลงเอฟทีเอแต่ละฉบับ อีกทั้ง เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงอาร์เซ็ปยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้แหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้นทั้งจากประเทศในกลุ่มและนอกอาร์เซ็ปได้อีกด้วย นางอรมน เสริม

ในปี 2562 ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไปประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป 16 ประเทศ รวมมูลค่า 25,209 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 62.2% ของการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทยไปโลก และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.) ไทยส่งออกไปประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป รวม 10,870 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 63.8% ของการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทยไปโลก เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่เติบโตได้ดี เช่น ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง (เพิ่มขึ้น 22.07%) ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง แปรรูป (เพิ่มขึ้น 12.12%) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (เพิ่มขึ้น 6.7%) น้ำผลไม้ (เพิ่มขึ้น 10.19%) ผักกระป๋องและผักแปรรูป (เพิ่ม 8.05%) ผลิตภัณฑ์ข้าว (เพิ่มขึ้น 19.32%) เป็นต้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ