เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โครงการ พึ่งตน เพื่อชาติ

22 กรกฏาคม 2563
1,849
โครงการ "พึ่งตน เพื่อชาติ" มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้คนที่เข้าอบรมสามารถกลับไปลงมือทำจริง ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นได้

โปรแกรมในการอบรมจึงประกอบด้วยหลักสูตร 1 วัน 5 วัน 10 วัน และลงมือทำที่บ้านตนเอง ชุมชนตนเอง หรือพื้นที่ฝึกปฏิบัติ โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำอีก 75วัน การอบรมเต็มหลักสูตรจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถกลับไปลงมือทำจริงและประสบความสำเร็จ มีเพื่อน มีเครือข่ายเป็นต้นแบบพร้อมขยายผลช่วยเหลือคนอื่นๆ ต่อไป

ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจริง เกณฑ์ในการพิจารณาของโครงการจะพิจารณาจากผู้ที่พร้อมสละเวลาในการมาเข้าอบรมเต็มหลักสูตรเต็มเวลาได้เข้าอบรมก่อน จากนั้นจึงพิจารณาเปิดคอร์สในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป

เตรียมตัวเองเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "พึ่งตน เพื่อชาติ" ตลอดโปรแกรม 1 วัน 5 วัน 10 วัน พร้อมแล้ว ? สมัครเลย!!!

https://xn--72cg6abs1ad4jybvnq9iueg.com/register/
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/thaipuengton