เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยผ่านโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนยังยืน

24 มิถุนายน 2563
2,414
ธ.ก.ส.เร่งเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย ผุดโครงการ "New Gen Hug บ้านเกิด" เพื่อเฟ้นหาและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมแข่งขันในแนวคิดการพัฒนาด้านการเกษตรสู่ธุรกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งจะนำเสนอในรูปแบบรายการ Reality เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีเนื้อหาที่เข้มข้นชวนติดตาม ผสมผสานความบันเทิงโดยมีดาราศิลปินมาร่วมสร้างสีสัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31 พร้อมหนุนสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจและฟื้นฟูเกษตรกรลูกค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมคอนราด แบงคอก ถนนวิทยุ กรุงเทพ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยและ โครงการ New Gen Hug บ้านเกิด โดยมีดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ วันเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด พร้อมด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้บริหารพนักงาน ธ.ก.ส. และดารานักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31 เข้าร่วมงาน
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตนเองได้ ผ่านโครงการ "New Gen Hug บ้านเกิด" เพื่อค้นหาทายาทเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดีย เชื่อมั่นในวิถีเกษตรสร้างสรรค์ เข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้างธุรกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอดสู่ธุรกิจในชุมชน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบ Social Enterprise (SE) อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

การแข่งขันสามารถเลือกได้ทั้งประเภท 1) เกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรธรรมชาติ เกษตรวิถีอินทรีย์วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่) 2) เกษตรเทคโนโลยี (เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรไฮเทค) 3) เกษตรแปรรูป (เกษตรบริการการเกษตร เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า) และ 4) เกษตรท่องเที่ยวชุมชน (เกษตรท่องเที่ยว เกษตรวิสาหกิจชุมชน)
คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา บุคคลทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้นำชุมชนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจุชมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน และสหกรณ์การเกษตรที่มีอายุ 17 - 45 ปี เลือกสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (3-5 คน) โดยมีรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท แบ่งเป็น ประเภทนำเสนอแนวคิด หรือ BAAC The Idea สำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจด้านการเกษตร จำนวน 24 รางวัล มูลค่ารวม 149,000 บาท และประเภทต้นแบบการทำธุรกิจ หรือ BAAC The Idol สำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรอยู่แล้ว และมีแนวคิดในการต่อยอดธุรกิจ จำนวน 104 รางวัล มูลค่า 4,854,000 บาท

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2563 www.newgenhugbaankerd.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : New Gen Hug บ้านเกิด Line Official : BAAC Family หรือสอบถามได้ที่ โทร. 091-7017012

เป้าหมายผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 10,000 คน และทำการคัดเลือกเหลือ 500 คน และ 200 คน ในรอบที่ 2 และ 3 ตามลำดับ จนเหลือ 104 คน ในรอบสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบการอบรมและเก็บตัว โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้นำเสนอแนวคิดในการทำธุรกิจ การพัฒนาต่อยอด การเรียนรู้ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ และบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่าย สู่การขับเคลื่อนโครงการให้เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งการนำข้อเสนอแนะจากผู้รู้ไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ใช้จริง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์