เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คนตกงานแห่ทำเกษตร

29 พฤษภาคม 2563
1,619
กรมกรมการค้าภายใน เตรียมรับมือผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้น หลังคนตกงานแห่ทำเกษตร ไม่หวั่นภัยแล้ง

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมการค้าภายใน ได้มีการเตรียมแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานไว้แล้ว และเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาด้านการผลิต
แต่อย่างไรก็ตาม มีความเป็นห่วงหลังจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทำให้มีแรงงานบางส่วน กลับเข้าไปอยู่ในภาคเกษตรและอาจทำให้มีปริมาณผลผลิตบางส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งทางกรมการค้าภายในได้มีการเตรียมแผนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือไว้แล้ว อาจอยู่ในรูปแบบของการกระจายผลผลิตเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภูมิภาค การส่งสินค้ากระจายในตลาดต้องชม โดยเชื่อว่าจะสามารถรองรับผลผลิตที่อาจเพิ่มขึ้นได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะสินค้าผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้ ซึ่งมีทั้งแผนการกระจายผลผลิตในประเทศและการส่งออกในตลาดต่างประเทศ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.