เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
โควิด! ดันยอดขาย สินค้าเกษตรออนไลน์ พุ่งกว่า 45 ล้านบาท
21 พฤษภาคม 2563
270
โควิดดันผู้บริโภคใช้จ่ายผ่านตลาดออนไลน์เพิ่ม เดือนมีนาคายอดขายสินค้าเกษตรพุ่งกว่า45ล้าน

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า นโยบาย ?ตลาดนำการผลิต? ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนในปี 2563 โดยขยายช่องทางการตลาดสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้นเกษตรกรสามารถซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ DGTFarm อตก.เดลิเวอรี่ รวมทั้งร่วมกับศูนย์เครือข่ายเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ Lazada จัดอบรมส่งเสริมความรู้เกษตรกรในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม Young Smart Farmer เกี่ยวกับการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ ไปจนถึงเทคนิคการโปรโมทสินค้า การบรรจุผลิตภัณฑ์และขนส่ง ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ พัฒนาสินค้าที่ตรงความต้องการของตลาด ขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้ไม่จำกัด ซึ่งจากวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จนเกิดปรากฏการณ์ New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ของพฤติกรรมของมนุษย์ได้หันมาจับจ่ายใช้สอยผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ด้านตลาดออนไลน์ที่กระทรวงเกษตรฯขับเคลื่อน นำมาปรับใช้อย่างเห็นได้ชัด
จากการสำรวจข้อมูลของ สศก. โดยความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) 234 แห่ง รวม 57 จังหวัดแบ่งเป็น สหกรณ์ต่างๆ ร้อยละ 70กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 11 และที่เหลือเป็นวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยพบว่า ช่วงเดือนมีนาคม 2563 มีสินค้าเกษตรที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์รวมมูลค่า 45.9952 ล้านบาท ซึ่งยอดเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ที่จำหน่ายได้ 36.3664 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 26% โดยกลุ่มเกษตรกร57% มียอดจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตื่นตัวเข้าสู่ระบบการตลาดออนไลน์มากขึ้น โดย 61% วางแผนเตรียมจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกันแล้ว ส่วนอีก 27% จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์มานานกว่า 1 ปีและ 12% เพิ่งเริ่มจำหน่ายแบบออนไลน์ในปีนี้ โดยส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชั่น Line มากที่สุด คิดเป็น 79% รองลงมาคือ Facebook คิดเป็น 78% ผ่านเว็บไซต์ตลาดสินค้าสหกรณ์ฯ (www.co-opclick.com,www.coopshopth.com) 19% จำหน่ายผ่าน Lazada 15% และ Shopee 10% ซึ่งสินค้าที่จำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ข้าวสาร ผ้า/สิ่งทอ และกลุ่มผลไม้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-30°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
27-29°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×