เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาโคราชสะอื้นโรคไหม้คอรวงข้าวระบาดหนัก

04 พฤศจิกายน 2562
1,892

เกษตรกรปลูกข้าวนาปีหลายรายในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประสบกับปัญหาโรคไหม้คอรวงข้าวระบาดในแปลงนาของเกษตรกร โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข. ส่วนสาเหตุและปัจจัยของการเกิดโรคไหม้คอรวงข้าวนั้น ในเบื้องต้นเกิดจากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งที่เกิดโรคไหม้จากปีที่แล้วมาใช้ทำพันธุ์ในปีนี้ รวมทั้งเกษตรกรหว่านข้าวหนาแน่นเกินไปโดยใช้เมล็ดพันธุ์ 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ จากที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ต้นข้าวหนาแน่น แสงเข้าไม่ถึง อากาศถ่ายเทไม่ดี เกิดความชื้นสูงใต้ต้นข้าว โดยโรคไหม้คอรวงข้าวจะไหม้บริเวณคอรวงข้าว ทำให้คอรวงข้าวแห้งตายและเมล็ดลีบไม่ให้ผลผลิต ซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดโรคนี้ระบาดเช่นกันเนื่องจากเป็นข้าวพันธุ์เบาออกรวงก่อน ฉะนั้นต้องป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดกับ ข้าวหอมมะลิ พันธุ์ 105นายไวพจน์ ประจิต อายุ 52 ปีชาวนาในตำบลท่าหลวง บอกว่า นาข้าวที่กำลังออกรวงประสบกับปัญหาโรคคอรวงระบาดทำให้ผลผลิตเสียหาย หยุดการเจริญเติบโต เมล็ดข้าวลีบ เสียหายกว่ากว่า 100 ไร่ โดยระบาดหนักทั้งอำเภอพิมายนับหมื่นไร่ ทางเกษตรอำเภอพิมาย ฝากถึงเกษตรกรต้องหมั่นไปตรวจดูแลแปลงนาข้าวตัวเองว่าเป็นอย่างไร เกิดโรคไหม้คอรวงข้าวหรือไม่หากเกิดโรค ต้องรีบไปขอเชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ เพื่อไปฉีดพ่นกำจัดโรคไม่ให้ระบาดแหล่งอ้างอิงข้อมูล :