เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ขั้นตอนการอุทธรณ์ เงินเยียวยาเกษตรกร
19 พฤษภาคม 2563
280
สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนขอบรับเงินเยียวยาแล้ว แต่ประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินจากสาเหตุต่างๆ นั้น ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการ "ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร" ผ่านเว็บไซต์ covid19.moac.go.th
ทั้งนี้เกษตรสามารถไป ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเอง หรือ ทางโทรศัพท์ ก็ได้เช่นกัน โดยระบบจะส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนภูมิภาค เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลภายใน 3 วัน นับจากขึ้นทะเบียน

หลังจากการตรวจสอบแล้ว หากได้รับการอนุมัติ เกษตรกรรายดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ เกษตรกรรายนั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 15,000 บาท ที่จะทยอยจ่าย 3 เดือน

และสำหรับรายที่ "หน่วยงานต้นสังกัด" ไม่สามารถพิจารณาได้ ก็จะส่งต่อมายัง "คณะกรรมการเยียวยาฯ"เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง โดยรอบนี้จะใช้เวลาดำเนินการภายใน 12 วัน

หากได้รับการอนุมัติ เกษตรกรรายดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 15,000 บาท ที่จะทยอยจ่ายเป็นเวลา 3 เดือนเช่นกัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-30°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
27-29°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×