เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ใครได้ 5 พัน เช็กเลย www.เยียวยาเกษตรกร.com

16 พฤษภาคม 2563
1,457
เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ได้แล้วที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดย ธ.ก.ส.เดินหน้าโอนเงินวันละ 1 ล้านรายจนครบ

เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.comเปิดให้เกษตรกรกลุ่มแรกที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาได้แล้ว โดยไม่มีปัญหาเหมือนกับโครงการอื่นที่เปิดก่อนหน้านี้แล้วเกิดระบบล่มแต่อย่างใดสำหรับผู้ที่จะได้รับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ผ่านโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้ ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) โอนเงินวันแรก 1 ล้านราย และจะโอนในวันต่อๆไปอีกวันละ 1 ล้านรายจนครบ
เบื้องต้นมีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ความซ้ำซ้อนการรับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆแล้ว 3.3 ล้านราย จากบัญชีเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ส่งมาให้ธ.ก.ส. 6.7 ล้านราย ยังเหลืออีก 3.4 ล้านรายอยู่ระหว่าการตรวจสอบ"เยียวยาเกษตรกร" ธ.ก.ส. รับประกัน 1 ล้านราย ได้เงินแน่ 15 พ.ค.?กรมปศุสัตว์" แจ้งสถานะเยียวยาเกษตรกร 1.5 ล้านราย อนุมัติแล้ว

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงิน ได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com จากนั้นกดปุ่มสีเหลืองและทำตามขั้นตอนที่แจ้ง โดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสความปลอดภัย ระบบก็จะแจ้งว่าท่านได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ