เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ภัยแล้งทำพิษ!แตงโมโคราชหยุดโตผลผลิตลด

03 พฤศจิกายน 2562
1,976

หลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานและภัยแล้งอีกระลอก ทำให้เกษตรกรหลายรายได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมในตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ขาดแคลนแหล่งน้ำใช้ในการเพาะปลูก จำเป็นต้องดัดแปลงรถอีแต๋นใช้บรรทุกน้ำจากหมู่บ้านอื่น มารดแตงโมที่กำลังเหี่ยวเฉาและเตรียมที่จะยืนต้นตายทั้งหมด ทำให้ต้องเพิ่มต้นทุนการเพาะปลูกสูงขึ้นหลายเท่าตัวนายวิเวท ดวงประดิษฐ์ อายุ 46 ปี เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ในตำบลประสุขรายหนึ่ง บอกว่า ตนได้ลงทุนปลูกแตงโม แทนการปลูกข้าวนาปี จำนวน 4 ไร่ เป็นเงินลงทุน 3 หมื่นบาท ซึ่งแตงโมที่ปลูกไว้กำลังออกลูกและเจริญเติบโต แต่กลับมาประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง ทำให้แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกแห้งขอดจนหมดต้องนำรถอีแต๋นมาดัดแปลงใช้บรรทุกน้ำจากหมู่บ้านอื่นนำมารดต้นแตงโม เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ จะทำให้แตงโมหยุดการเจริญเติบโต ผลผลิตเสียหาย ออกลูกน้อยและลูกยังเล็กอีกด้วย ซึ่งปีนี้ภัยแล้งยาวนานหลายเดือน ฝนตกในพื้นที่น้อยมาก ทำให้อ่างเก็บน้ำคลองน้ำต่างๆในพื้นที่ปริมาณน้ำเหลือน้อย เริ่มขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับทำเกษตรแล้วแหล่งอ้างอิงข้อมูล :