เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"พาณิชย์"รุกส่งออกผลไม้ไทยไปจีน

03 พฤศจิกายน 2562
1,760

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯจะร่วมกับผู้นำเข้า ร้านค้าปลีก และห้างสรรพสินค้า ที่มีศักยภาพ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผลไม้ไทย โดยจะเชิญผู้นำเข้าจีนเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของไทย ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว


โดยมั่นใจว่า การจัดงาน จะช่วยขยายส่วนแบ่งสินค้าผลไม้และสินค้านวัตกรรมจากผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้น รวมทั้งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และกระแสความนิยมสินค้าไทย เสริมสร้างการรับรู้ในสินค้าและแบรนด์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น


และที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ไปยังตลาดจีน ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ มีมูลค่ากว่า 1,968 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.62


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :