เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชิญมาเรียนรู้การทำเกษตรแบบง่ายๆ กิน ขาย สร้างอาชีพ

15 เมษายน 2563
2,193
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงสร้างผลกระทบให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรทั่วโลกในขณะนี้ หนึ่งในหลายสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประชากรทั่วโลกอยู่รอดก็คือ ความมั่นคงทางด้านอาหารที่กำลังเป็นที่กังวลถึงการขาดแคลนอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นได้

แม้ว่าปัญหาการขาดแคลนอาหารของประเทศไทยจะเกิดได้ยากกว่าประเทศอื่นๆ เพราะเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของโลกอีกประเทศหนึ่ง แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาในภาพรวมทั้งหมด ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆ เฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ส่งเสริมการทำเกษตรในภาคครัวเรือนให้มากขึ้น
ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รวบรวมองค์ความรู้ทางการเกษตรง่ายๆ ที่สามารถทำตามได้ง่าย แค่เพียงสแกน QR code "Do It From Home" ผู้ที่สนใจด้านการเกษตรก็สามารถเข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้ ผ่านรูปแบบสื่อ Info Graphic, Motion Graphic, แผ่นพับความรู้ คลิปวีดีโอ หรือ E-book ต่างๆ ให้เราเรียนรู้โดยใช้ช่วงเวลาที่หยุดอยู่บ้านมาสร้างสวนเกษตรในแบบของตนเองที่ไม่ยากเกินไป

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะว่าสำหรับบ้านที่ไม่มีพื้นที่แนะนำให้ทำผักสวนครัว พืชอายุสั้นต่างๆ เพราะใช้น้ำน้อย การดูแลรักษาง่าย ซึ่งผักต่างๆ เหล่านี้ ไม่ต้องทำทั้งแปลง สามารถเพาะลงถุง หรือ ภาชนะเหลือใช้ต่างๆ ได้ เป็นผักอายุสั้น โดยจะมีเทคนิคต่างๆ บอก อาทิ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เทคนิคการเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง เป็นต้น หรือถ้าพอมีที่รอบๆ บ้าน แนะนำให้ปลูกผลไม้ต่างๆ เช่น มะยม กล้วย มะม่วง ฯลฯ ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ Do It From Home เพียง สแกน QR code หรือ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://esc.doae.go.th/องค์ความรู้ด้านเกษตร/ ก็จะทำให้พบกับฐานข้อมูลที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วและนำมาใช้ได้จริงแน่นอน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า