เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เปิดตัวนวัตกรรมเชื้อราไตรโคเดอ์มาแห้ง เก็บได้นาน 7 เดือน

14 เมษายน 2563
5,051
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวนวัตกรรมเชื้อราไตรโครเดอร์มาชนิดแห้ง ยืดอายุชีวภัณฑ์กำจัดโรคพืชจาก 7 วัน เป็น 7 เดือน แต่ยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ดี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า นักวิชาการของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก (ศทอ.พิษณุโลก) ประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการยืดอายุการใช้งานเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใช้ในการกำจัดโรคพืชต่าง ๆ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า เป็นต้น โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการผลิตก้อนเชื้อสดพร้อมใช้ ที่แต่เดิมสามารถเก็บไว้ใช้งานได้ไม่เกิน 7 วัน ให้เป็นชีวภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้ที่มีอายุการเก็บรักษาไว้ได้นานยิ่งขึ้นราว 7 เดือน แต่ยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ดี สะดวกต่อการใช้งาน เพียงนำเชื้อไปละลายในน้ำ ตามสัดส่วนแล้วนำไปฉีดพ่นบนต้นพืชที่แสดงอาการ ก็จะช่วยควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคพืชได้ และยังมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลสำเร็จของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์โดยสามารถใช้ชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและศัตรูพืชได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถผลิตชีวภัณฑ์สำรองไว้ใช้งานได้ทันต่อสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี ลดการทำลายสภาพแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้ใช้ ถือเป็นแนวทางใหม่หรือทางเลือกเพิ่มเติมในการบริหารจัดการศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร ที่จะช่วยแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร โดย ศทอ.พิษณุโลก ได้เริ่มดำเนินการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่แล้ว และวางแผนศึกษาวิจัยการยืดอายุการเก็บรักษาเชื้อราบิวเวอเรียที่ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชต่อไป สำหรับเกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถศึกษาดูงานหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศทอ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5525 3659

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
RYT9