เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.พักชำระหนี้ อัตโนมัติ 3 เดือน

08 เมษายน 2563
979
ธ.ก.ส. พักเงินต้น-ดอกเบี้ยอัตโนมัติ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.63 ช่วยลูกหนี้ เกษตรกร ธุรกิจชุมชนที่ต้องผ่อนรายเดือน ไม่ต้องเดินทางไปยื่นเรื่องที่สาขา

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ได้ประกาศพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติ 3 เดือน ระหว่างเดือนเม.ย.-มิ.ย.63 ให้กับลูกค้าทั้งในส่วนของเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ(นิติบุคคล) กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชุน และสหกรณ์ โดยต้องเป็นหนี้ปกติ หรือค้างไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งยังไม่กลายเป็นหนี้เสีย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่สาขาธนาคารแต่อย่างใด
สำหรับสินเชื่อที่ได้รับความช่วยเหลือ ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน ได้แก่ โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐฯ, โครงการสินเชื่อสวัสดิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 1 และ 2 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท) ที่ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ได้แก่ โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐฯ,

โครงการสินเชื่อสวัสดิการ สปสช. และสินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน และโครงการสินเชื่อเอสเอ็มอีเกษตร วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เฉพาะสัญญาที่มีกำหนดชำระเป็นรายเดือน ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้ -30 มิ.ย.นี้ และหากครบกำหนดช่วยเหลือ ยังสามารถขอเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อได้ด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เดลินิวส์