เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาโคราชปรับที่นาปลูกถั่วลิสงหนีภัยแล้ง

02 พฤศจิกายน 2562
2,267

นางจำปี พลดงนอก อายุ 62 ปี เกษตรกรผู้ปลูกถั่งลิสงบ้านละโว้ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้พยายามหาพืชทดแทนมาเพาะปลูกแทนการทำนาข้าว เนื่องจากในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะทำนาปี จึงหันไปปลูกถั่วลิสงโดยปรับพื้นที่ริมตลิ่งอ่างเก็บน้ำห้วยบง ในการเพาะปลูก 


โดยนางจำปี บอกว่า ปกติพื้นที่แถบนี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึง แต่ในหน้าแล้งทุกปีระดับน้ำจะลงต่ำ ทำให้นำรถลงมาไถหว่านปลูกถั่วลิสงได้ โดยอาศัยสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยบง มาใช้ ซึ่งถั่วลิสงจะเริ่มเพาะปลูกได้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไป โดยการลงทุนต่อไร่จะอยู่ที่ 7,000 บาท ใช้เวลาในการปลูก 60 วัน เมื่อทำการเก็บเกี่ยวจะมีรายได้ถึงไร่ละ 17,000 บาท หรือ กำไรไร่ละ 10,000 บาท ในการขายส่งให้พ่อค้าคนกลางแต่ถ้าขายปลีกให้แม่ค้าที่นำไปต้มขายจะได้ราคาถึง 23,000 บาท ต่อไร่ ซึ่งเมื่อเทียบกันแบบไร่ต่อไร่แล้วดีกว่าการทำนาเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะประสบปัญหาภัยแล้งบ้างแต่ก็ยังสามารถปลูกถั่วลิสงได้


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :