เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เจ๋งสุด !! หลอดดูดทำจากข้าว

08 มีนาคม 2563
5,629
ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สวก. วิจัยและคัดเลือกปล้องข้าวสาลีและข้าวโอ๊ตมาผลิตหลอดดูด ทดแทนการใช้หลอดพลาสติก

นายศิวะพงศ์ นฤบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนเผย ขณะนี้ทางศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน )หรือ สวก. ส่งเสริมการปลูกข้าวสาลีและข้าวโอ๊ต ซึ่งเป็นธัญพืชที่มีสายพันธุ์ที่หลากหลาย มาทำการวิจัยและคัดเลือกปล้องของข้าวสาลีและข้าวโอ๊ต มาผลิตเป็นหลอดดูดทดแทนการใช้หลอดพลาสติกและมุ่งพัฒนา ต่อยอด ส่งเสริมและสนับสนุนให้กับเกษตรกรปลูกทดแทนหลังฤดูกาลทำนา เพื่อหารายได้พิเศษและสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่
หลอดพลาสติก ส่วนใหญ่ทำจากสารโพลีโพรพิลีน มีน้ำหนักเบา เมื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกอาจหลุดรอดไปปะปนกับขยะประเภทอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะปนเปื้อนไปกับขยะรีไซเคิลทั้งหมด ก็จะนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ หลอดพลาสติกสามารถดูดซึมสารเคมี สารพิษและเมื่อสัตว์กินหลอดพลาสติกเข้าไป พลาสติกก็จะเข้าไปในห่วงโซ่อาหารส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ และเมื่อมนุษย์รับประทานสัตว์เหล่านี้เข้าไปก็จะเป็นวงจรสารพิษไม่จบไม่สิ้น

การเลือกใช้หลอดดูดที่ผลิตจากปล้องข้าวสาลีและข้าวโอ๊ต จึงเป็นอีกทางเลือกนึง ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

หากเกษตรกรท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053-617144 ในวันและเวลาราชการ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์