เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรฯจับมือลาซาด้าขายเกลือทะล
25 กุมภาพันธ์ 2563
838
เกษตรฯจับมือลาซาด้าจำหน่ายสินค้าเกษตรประเดิมเกลือทะล ก่อนขยายไปผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ ขยายช่องทางสร้างรายได้
นายองลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯเปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้มากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับตัวแทน ลาซาด้า ไทยแลนด์ (Lazada Thailand)

โดยน.ส.สุธาวัลย์ ประสงค์ดี ตำแหน่งซีเนียร์ คาเทกอรี เมเนเจอร์ (Senior Category Manager) และ น.ส.จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ ตำแหน่งกัฟเวอรน์เมนท์แอฟแฟร์(Government Affairs) ของลาซาด้าไทยแลนด์ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์-อุตสาหกรรม และสหกรณ์ชาวนาเกลือ

ผลการประชุมหารือเบื้องต้น ลาซาด้า พร้อมให้การสนับสนุนและยินดีให้ความร่วมมือและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรให้มาอยู่บนแพลตฟอร์มของลาซาด้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลไทยและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้เกลือทะเลเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบ ขอให้แจ้งมายังลาซาด้าได้ทันทีและพร้อมที่จะจัดจำหน่ายผ่านช่องทางของลาซาด้าอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ทางลาซาด้ายังมีข้อแนะนำในการพัฒนาแพคเกจ เพื่อผลทางการตลาดที่ดีขึ้น

กรณีชาวนาเกลือที่เคยส่งผลิตภัณฑ์สมัครเข้าร่วมลาซาด้าก่อนหน้านี้แล้วสืบค้นเจอยากมากนั้น ทางลาซาด้าแจ้งว่า"เป็นผลของการวิเคราะห์อัลกอริทึ่ม ของAI ที่จะโชว์สินค้าที่มียอดรีวิวสูงอยู่ในลำดับต้นๆ ส่วนที่มีรีวิวต่ำจะขึ้นในลำดับท้ายๆซึ่งทางผู้ควบคุมระบบจะจัดโปรแกรมเป็นแคมเปญส่งเสริมการขาย สำหรับเกษตรกรที่ผลิตภัณฑ์ มีศักยภาพ ให้สามารถสืบค้นแล้ว เจอในลำดับต้น ๆ ต่อไป เพื่อเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น

นายอลงกรณ์กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมเฉพาะระหว่างลาซาด้า ชาวนาเกลือ หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร และนักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจสินค้าเกษตรมากขึ้นโดยจะขยายผลช่องทางจำหน่ายให้ขยายผลการจำหน่ายสินค้าที่ครอบคุม ทั้งในพืช สัตว์ เศรษฐิกจอื่นๆ ของเกษตรกร ในวงกว้าง ต่อไปอย่างเร่งด่วนด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คม ชัด ลึก
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
25-30°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×