เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โรงงานแปรรูปกระอัก ราคาผัก-ผลไม้พุ่ง

24 กุมภาพันธ์ 2563
1,894
โรงงานแปรรูปผลไม้ส่งออกกระอัก เหตุภัยแล้งเสี่ยงทำวัตถุดิบขาดแคลน ดันราคารับซื้อสูง ต้นทุนพุ่ง กระทบแข่งขัน สับปะรดขยับ 12 บาทต่อกก. มะพร้าว 19-20 บาทต่อผล ขณะข้าวโพดอ่อน แห้ว หน่อไม้ ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ซัพพลายขาดแคลน

สถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรง ประชาชนเสี่ยงขาดน้ำกินน้ำใช้ในหลายพื้นที่ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานข้อมูลล่าสุด (4 ก.พ. 63) พบความเสียหายแล้วใน 31 จังหวัด ด้านพืชเสียหายสิ้นเชิง 2.03 ล้านไร่ เป็นข้าวมากสุด 1.77 ล้านไร่ พืชไร่ 2.1 แสนไร่ พืชสวนและอื่นๆ 6,624 ไร่ ทั้งนี้โรงงานแปรรูปผลไม้ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำรายได้เข้าประเทศ เริ่มได้รับผลกระทบที่ชัดเจนจากภัยแล้งมากขึ้น
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เผยว่า แม้ในภาพรวมผลผลิตผลไม้สำคัญของไทยในภาพรวมปีนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว แต่จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ลุกลามอาจทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ได้ อย่างไรก็ดีภัยแล้งที่เกิดขึ้นเวลานี้กระทบต่อราคาผลไม้เพื่อใช้แปรรูปส่งออกของโรงงานหลายรายการปรับตัวสูงขึ้น กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน

ตัวอย่างสับปะรด ราคาช่วงเดือนธันวาคม 2562 เฉลี่ยที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ณ เวลานี้ขยับเป็น 12.40 บาทต่อ กก. และมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นอีก เนื่องจากโรงงานยังมีความต้องการวัตถุดิบจำนวนมาก ราว 5,000 ตันต่อวัน ปัจจุบันมีเข้าโรงงานเพียง 3,500 ตันต่อวัน ซึ่งต้นสับปะรดที่พร้อมออกผลในช่วงซัมเมอร์ครอปจะมีประมาณ 30% จากมีพื้นที่บางส่วนเสียหายจากการขาดน้ำในการปลูก และมีความเสี่ยงตามมาคือไนเตรตในผลผลิตเกินค่ามาตรฐานกำหนด เนื่องจากการเร่งผลผลิตเพื่อตัดมาขายช่วงราคาดี จะส่งผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ