เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
งานเข้า จีนระงับสั่งซื้อกล้วยไม้ไทย
22 กุมภาพันธ์ 2563
2,133
จีนระงับสั่งซื้อหลังไวรัสโคโรนาระบาด สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย ประเมินอย่างน้อย 4-5 เดือนคลี่คลาย ขณะที่ในประเทศยอมรับจนแต้มหาตลาดไม่ได้

แหล่งข่าวสำนักงานจังหวัดนครปฐม เผยกับว่า จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งส่งออกกล้วยไม้อันดับหนึ่งของประเทศ เพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ที่ผลิตได้วันละไม่ต่ำกว่า 1.2-1.5 ล้านช่อ/วัน ซึ่งเป็น 90% กว่าๆ ที่เป็นผลผลิตของทั้งประเทศ ตลาดการค้าหลักกล้วยไม้ไทย คือ จีน และเวลานี้จีนก็ประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19
จากผลกระทบของการระบาดของโรคอุบัติใหม่นี้ ทำให้ดอกกล้วยไม้ถูกระงับการรับซื้อและส่งออก เนื่องจากปกติชาวจีนจะนิยมนำดอกกล้วยไม้ไปประดับตกแต่งจานอาหาร หรือตกแต่งสถานที่ เช่น โรงแรม สถานที่จัดประชุม แต่เนื่องด้วยการลดกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้คนทำให้ กล้วยไม้ที่นำไปใช้เป็นปกตินั้น ก็เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น และในขณะนี้ ออร์เดอร์การส่งออกของกล้วยไม้ไทยจึงเป็น 0% และคาดว่าคงมีผลไปอีกประมาณ 4-5 เดือนข้างหน้า ซึ่งกระทบเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้อย่างมาก เนื่องจากต้องตัดช่อดอกทิ้งไป เพื่อรักษาให้ต้นได้สมบูรณ์ ซึ่งปัญหาของชาวสวนกล้วยไม้ขณะนี้ คือ หาแหล่งรับซื้อหลักในประเทศไม่ได้

ดังนั้นทางสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย ได้มีการหารือกับ ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (11 ก.พ.63) ร่วมกับนายอำเภอบางเลน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ผู้แทนเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอบางเลน เพื่อรับทราบข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐม (ทั้งเกษตรแปลงใหญ่ และแปลงเล็ก) และกลุ่มผู้ส่งออกกล้วยไม้

ในครั้งนี้ ได้ร่วมหารือและได้แนวทางการช่วยเหลือ ดังนี้ 1. ด้านช่องทางการจำหน่ายดอกกล้วยไม้ ให้เกิดการส่งเสริมการขายภายในประเทศมากขึ้น เช่น ใช้ในกิจกรรมของศาสนสถาน โรงแรม สถานที่จัดงาน/การประชุม 2. มีการโปรโมทให้เกิดการใช้ดอกกล้วยไม้มากขึ้น เช่น ให้เกิดการประชาสัมพันธ์การใช้ดอกกล้วยไม้ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ