เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรเฮ ราคาปาล์มแตะ 7 บาท

20 กุมภาพันธ์ 2563
1,381
หลังรัฐบาลมีนโยบายให้ปั้มน้ำมันทั่วประเทศ จำหน่าย B20 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ำมัน ทำราคาปาล์มขยับถึง 6-7 บาท

นายรัฐกร กลิ่นจันทร์ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า น้ำมันเป็นพลังงานหลักของประเทศ โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน นโยบายรัฐบาลจึงขอความร่วมมือปั้มน้ำมันทั่วประเทศหันมาจำหน่าย B20 ส่วนหนึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีน้ำมันปาล์มค่อนข้างมากและราคาก็ไม่ค่อยดีนัก น้ำมันปาล์มก็คือน้ำมัน สามารถใช้น้ำมันปาล์มมาผสมกับดีเซลใช้ในรถยนต์ได้เพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มส่วนหนึ่งมีราคาสูงขึ้นให้เกษตรกรอยู่ได้ ช่วงแรกมีจำหน่าย BIO ดีเซล B2 B5 หลังจากนั้นน้ำมันปาล์มก็มีจำนวนมากขึ้น ราคาก็เริ่มดิ่งลงก็เป็น B7 แต่ไม่พูดว่าน้ำมัน B7 แต่เรียกว่าน้ำมันดีเซล ในน้ำมันดีเซลมีน้ำมันปาล์มผสมอยู่ 7 เปอร์เซ็นต์ มาช่วงหลังน้ำมันปาล์มก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้ราคาไม่ดีขึ้น รัฐบาลก็มีนโยบายจะช่วยเหลือเกษตรกรทีปลุกน้ำมันปาล์มก็จะเพิ่ม B น้ำมันปาล์มผสมในน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น จาก B7 ก็เป็น B10 และยังมี B20 ซึ่งเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่ง
ที่ผ่านมาเคยนำไปทดลองในค่ายรถยนต์รับรองว่าใช้ได้ ตอนนี้จึงขอความร่วมมือเจ้าของปั้มน้ำมันว่าเพื่อจำหน่าย B10 เป็นนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือน้ำมันปาล์มให้มีเสถียรภาพด้านราคาให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น แต่ยังไม่บังคับแต่เป็นกลไกว่า B7 จูงใจด้วยราคา B7 ต่างจาก B10 ประมาณ 2 บาท และ B20 ต่างจาก B10 ประมาณ 2 บาท และทั้งสอง B นี้ค่ายรถยนต์รับรองสามารถใช้ได้เมื่อเห็นราคาที่ถูกใจและการใช้ที่ไม่มีผลกระทบต่อรถยนต์ เป็นมาตรการหนึ่งที่จูงใจให้ประชาชนเริ่มหันมาใช้ B10 และ B20 เพิ่มมากขึ้น" นายรัฐกร กล่าว

นายรัฐกร ยังเผยอีกว่า เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมาเฉพาะในโซนภาคใต้ตอนบน แต่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ น้ำมันปาล์มอาจจะมีจำนวนไม่มาก หลังจากประชาชนหันมาใช้ B20 ราคาปาล์มเริ่มขยับขึ้น จาก 3 บาท ทำให้เกษตรกรอยู่ไม่ได้ แต่หลังจาก B10 และ B20 ราคาปาล์มอยู่ที่กิโลกรัมละ 6 บาท - 7 บาท เกษตรกรอยู่ได้ รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าจะพยายามทำ ถ้าได้ถึงราคา 10 บาท ก็น่าจะดี ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือปั้มน้ำมันให้เริ่มจำหน่าย แต่บางปั้มน้ำมันมีข้อจำกัดเรื่องถังน้ำมันมีจำกัด ปั้มน้ำมันที่มีถังน้ำมันหลายใบก็ให้เพิ่ม B10 และ B20 ยืนยันไม่มีผลกระทบต่อรถยนต์แต่ประชาชนอาจจะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับน้ำมันดีเซล แต่น้ำมันดีเซลนั้นก็คือB7 แต่ในปัจจุบัน B10 และ B20 มีราคาถูกว่า

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ