เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดัน กอน. ขึ้นราคาน้ำตาลทราย

19 กุมภาพันธ์ 2563
4,145
ชาวไร่อ้อย-โรงงานลุ้น ครม.เคาะตั้งคณะกรรมการบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ชุดใหม่ หลังครบวาระเร็วๆ นี้เพื่อเตรียมเสนอแนวทางทบทวนโครงสร้างราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศใหม่ หลังต้นทุนภาพรวมขยับสูง การปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายเบื้องต้นทราบว่าอยู่ระหว่าง 0.50-1 บาทต่อ กก. เหตุภัยแล้งกดผลผลิตต่อไร่ตกต่ำหนัก คาดปิดหีบ มี.ค.นี้เหลืออ้อยแค่ 79 ล้านตัน หายไป 52 ล้านตัน ฤดูหน้าส่อวิกฤตหนัก วงใน ก.อุตฯ รับขึ้นราคาต้องให้ กอน.เคาะและต้องคำนึงหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวไร่อ้อยอยู่ระหว่างการเตรียมหารือกับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ชุดใหม่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเร็วๆ นี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอยู่รอดได้ท่ามกลางปัญหาผลผลิตอ้อยตกต่ำจากภัยแล้งด้วยการเสนอทบทวนโครงสร้างราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงตามสูตรราคาแบบ Cost Plus ซึ่งมีแนวโน้มจะปรับขึ้น
"ก่อนหน้านี้รัฐได้กำหนดสูตรลอยตัวราคาน้ำตาลทรายเพื่อสะท้อนกลไกตลาดโลกเป็นสำคัญภายใต้คำสั่งม.44 แต่ต่อมาเมื่อ ต.ค. 62 มีการกำหนดสูตรใหม่ที่อิงต้นทุนทั้งชาวไร่อ้อยและโรงงานตามสูตร Cost Plus ซึ่งขณะนั้นสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ประกาศราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายฤดูผลิตปี 62/63 หน้าโรงงานไว้ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คือน้ำตาลทรายขาวราคากิโลกรัม (กก.) ละ 17.25 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 18.25 บาท เพื่อคำนวณเป็นรายได้ของชาวไร่ แต่วันนี้ต้องทบทวนเพราะต้นทุนได้เปลี่ยนไปมาก" นายนราธิปกล่าว

ทั้งนี้ ก่อนหน้า กอน.ได้เห็นชอบกำหนดต้นทุนชาวไร่อ้อยไว้ที่ 1,110 บาทต่อตัน โดยคำนวณจากผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยไว้ที่ 10.5 ตันต่อไร่ แต่จากปัญหาภัยแล้งการเปิดหีบฤดูผลิตปี 62/63 ที่เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 62 จนถึงขณะนี้มีแนวโน้มผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยเหลือเพียง 6 ตันต่อไร่ ขณะที่ผลผลิตอ้อยฤดูหีบล่าสุดคาดว่าจะมีการปิดหีบไม่เกินกลางเดือน มี.ค.นี้เพราะอ้อยเหลือปริมาณไม่มากและมีการประเมินว่าผลผลิตจะเหลือเพียงประมาณ 79 ล้านตันอ้อย ขณะที่ฤดูหีบที่แล้วมีผลผลิตอ้อยสูงถึง 130.90 ล้านตัน

เหตุผลดังกล่าวทำให้ต้นทุนทั้งฝ่ายชาวไร่อ้อยและโรงงานมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น และยังรวมถึงค่าขนส่ง จึงเป็นที่มาในการนำเสนอให้มีการทบทวนโครงสร้างราคาเพื่อให้สะท้อนต้นทุนการผลิต หากไม่เช่นนั้นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายคงจะวิกฤตหนักเพราะสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงกำลังทำให้อ้อยตอเริ่มตายมากขึ้นและพันธุ์อ้อยดีๆ ก็หายาก ภาพรวมฤดูผลิตปี 63/64 อาจวิกฤตหนักในแง่ผลผลิต

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้จัดการออนไลน์