เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โคโรนาพ่นพิษ ส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนร่วง

03 กุมภาพันธ์ 2563
4,540
สศก. ระบุไวรัสโคโรนา ทำตลาดสินค้าเกษตรจีนหาย 0.81 % หวั่นสถานการณ์ยาวนานกว่า 3 เดือน กระทบส่งออก ผลไม้ ทุเรียน-มังคุด-ลำไย-ลิ้นจี่

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีน ส่งผลกระทบระยะสั้นต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีนลดลง 0.81% เนื่องจากจีนปิดเมือง หยุดนำเข้าสินค้าเกษตรหลักๆ ที่ชาวเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเหอเป่ย ที่ประชากรมีกำลังซื้อสูงและมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมาก

สินค้าไทยที่นำเข้าหลักๆ คือผลไม้ ผัก อาหารและเครื่องดื่ม โดยสินค้าเกษตรส่งออกของไทย ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในระยะแรก คือ ประเภทอาหารสด ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง รวมถึง ไก่ กุ้ง ปลา ทั้งสด และแช่เย็นแช่แข็ง เนื่องจากเน่าเสียง่าย ซึ่งผู้นำเข้าไม่สามารถกักตุนได้ในปริมาณมากๆ และสินค้าที่จีนหยุดนำเข้าในทันทีจากการปิดเมือง ได้แก่ กล้วยหอม หากอีก 3 เดือน สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จะส่งผลกระทบต่อสินค้าผลไม้อื่นๆ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ เพราะเป็นช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก และไทยส่งผลไม้ไปจีนมากกว่า 80%
ดังนั้น การส่งออกที่ลดลง ทำให้ล้ง ผู้ส่งออกรับซื้อผลผลิตลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าที่เกษตรกรขายได้ลดลง หากสถานการณ์การระบาดเพิ่มระดับความรุนแรงและยาวนาน จนกระทั่งประเทศจีนประกาศปิดเมืองต่างๆ เพิ่มจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าอื่นๆ ด้วย เช่น ยาง มันสำปะหลัง และพืชน้ำมัน ที่อาจส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปจีน มูลค่า 902,273.75 ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ ได้แก่ 1.ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง มูลค่า 64,535.88 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี 2561 และขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 2. ยางพารา มูลค่า 50,131.29 ล้านบาท 3. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง มูลค่า 42,300.67 ล้านบาท 4. ข้าว มูลค่า 9,336.49 ล้านบาทและ5. ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 6,858.65ล้านบาท

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาในจีน ส่งผลกระทบกับการส่งออกยางพาราในระยะสั้น จากที่ธนาคารในจีนประกาศเลื่อนการเปิดบริการเป็นวันที่ 3 ก.พ. ดังสัญญาการส่งมอบยางระยะนี้ก็ต้องล่าช้าออกไป แต่โดยภาพรวมแล้วคาดว่าจะกระทบไม่มาก

ส่วนนายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้เลี้ยงไก่เพื่อส่งออกไทย กล่าวว่า ในไตรมาสแรกนี้ออร์เดอร์ไก่ในตลาดจีน สั่งเรียบร้อยและส่งออกไปหมดแล้ว ดังนั้นการระบาดของโคโรนา คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบ แต่การรับออเดอร์เพื่อส่งไตรมาสที่ 2 ในช่วงนี้มีน้อยลง คาดว่าผู้นำเข้าของจีนรอดูสถานการณ์ให้ชัดเจนกว่านี้ก่อน ซึ่งสมาคมได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง และยังไม่กังวลมากนักเนื่องจากไก่เป็นอาหารบริโภคพื้นฐาน หากปิดประเทศจริงการสั่งซื้อก็ยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ