เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส.ป.ก.เช่าที่ดินธนารักษ์ แจกเกษตรกร

01 กุมภาพันธ์ 2563
2,297
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกษตรกรเข้าถึงที่ดินทำกิน โดยส.ป.ก.จะทำการเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ ในราคา 100 บาท/ไร่/ปี เพื่อนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน และนำสาธารณูปโภคพื้นฐาน เข้าพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมที่เกษตรกรจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม

"เตรียมให้กองทุนจัดสรรที่ดินที่ส.ป.ก.ซึ่งมีเงินประมาณ 900 ล้านบาท เช่าที่กรมธนารักษ์ นำไปแจกให้เกษตรกรทำกิน โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีที่ดินส.ป.ก.ปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ ไม้สักทอง พะยูง เป็นต้น เพราะเมื่อต้นไม่เติบโตสามารถเป็นทรัพย์สิน หรือค้ำประกันเงินกู้ได้"
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ปัจจุบันธนารักษ์มีที่ดินประมาณ 12.6 ล้านไร่ มีบางส่วนที่เหลือจากการใช้ของหน่วยงานรัฐ บางส่วนปล่อยให้เช่า และมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ในส่วนนี้ ส.ป.ก.จะเข้าไปเช่า การร่วมมือกันครั้งนี้จะสามารถช่วยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนมีพื้นที่ทำมาหากินและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

ที่ผ่านมาส.ป.ก.มอบเอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แล้ว 600,000 ไร่ จากพื้นที่ส.ป.ก.ทั้งหมดทั่วประเทศจำนวน 40 ล้านไร่ โดยการมอบพื้นที่แต่ละครั้งส.ป.ก.จะช่วยส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน และปรับโครงสร้างพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เดลินิวส์