เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ใบอ้อยมีค่าตันละ 1,000 บาท

28 มกราคม 2563
1,988
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย จัดแถลงข่าว การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้แทนจากโรงงานน้ำตาลในจังหวัดเลยเข้าร่วม

นายสมศักดิ์ จวงพลงาม ผู้แทนจากโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง อ.วังสะพุง กล่าวว่า พื้นที่ปลูกอ้อยของโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงในจังหวัดเลยมีประมาณ 400,000 ไร่ มีเกษตรกร 6,400 ราย ปีนี้มีผลผลิตป้อนเข้าสู่โรงงานลดลงประมาณร้อยละ 30 เพราะสภาพอากาศที่แห้งแล้ง

สำหรับมาตรการลดการเผาอ้อย ทางโรงงานมิตรภูหลวงได้รณรงค์ให้เกษตรกรตัดอ้อยสดอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งรางวัลนำจับคนเผาอ้อย หากคดีถึงที่สุด จะได้รับเงิน 50,000 บาท
นอกจากนี้ทางโรงงานฯยังได้สนับสนุนรถเครื่องจักรสำหรับตัดอ้อยสด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7 คัน จากเดิม 20 คัน พร้อมกับสนับสนุนรถติดตั้งเครื่องสานใบอ้อย ปีนี้ส่งเสริมไป 170 ชุด รวมพื้นที่ประมาณ 70,000 ไร่

ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่โรงงานฯประกาศรับซื้อใบอ้อยตันละ 1,000 บาท ตั้งเป้าไว้ 40,000 ตัน ซึ่งขณะนี้รับซื้อไปแล้ว 6,000 ตัน ทำให้ในปีนี้โรงงานฯมีอ้อยสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20

ทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนเงินให้แก่เกษตรกรที่ตัดอ้อยสด ขายได้เพิ่มอีกตันละ 130 บาท คาดว่าปีนี้จะได้อ้อยสดร้อยละ 70 ตามแผนที่กำหนดไว้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
loeitime-online.com