เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ฝนหลวงเตรียมบิน ลดฝุ่น - เติมน้ำในเขื่อน

24 มกราคม 2563
1,468
กรมฝนหลวงขึ้นบินปฏิบัติการช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หวังคลี่กลายฝุ่น PM2.5 และเติมน้ำในเขื่อนที่มีปริมาณนำเก็บกักน้อยกว่า 30%

กรมฝนหลวงฯ ผนึกกองทัพอากาศปฏิบัติการลดฝุ่น PM2.5 พร้อมเติมน้ำเขื่อนต่อเนื่องสำหรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวง ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกประกาศเขตพื้นที่ภัยแล้ง มีจำนวน 20 จังหวัด ขณะที่สถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ของปริมาณน้ำเก็บกักเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 14 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 107 แห่ง ทั้งนี้ จึงได้ขอให้ประชาชนร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด และร่วมกันวางแผนใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง ส่วนคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านแผนที่ปริมาณน้ำฝนสะสม 1 สัปดาห์ หรือเมื่อวันที่ 14 มกราคม ? 20 มกราคม 2563 พบว่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้บางส่วน ปริมาณน้ำฝนสะสมต่ำกว่า 10 มิลลิเมตร หากสภาพอากาศเหมาะสม กรมฝนหลวงฯ จะเร่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ต่างๆ ต่อไป
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังได้รับรายงานสภาพอากาศพร้อมปฏิบัติการฝนหลวง ว่า ได้สั่งการให้กรมฝนหลวง หน่วยเคลื่อนที่พิเศษจังหวัดระยอง ขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศเขตกทม. และปริมณฑล หลังลมเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ หน่วยระยองมีแผนขึ้นบิน ขั้นตอนที่ 1 บริเวณทิศตะวันตก อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ส่งผลให้มีฝนตกลงที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลบ้าง แต่ไม่มาก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งดำเนินการคลี่คลายสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ หรือพีเอ็ม 2.5 และหมอกควัน ตลอดจนสถานการณ์ภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่น้อยลง อีกทั้งในปีนี้ปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มเกิดขึ้นเป็นเวลานาน ประกอบกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศและหมอกควันในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ๆ ที่กำลังเผชิญปัญหาดังกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ