เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ภัยแล้งทำราคาเครื่องเซ่นไหว้ตรุษจีนพุ่ง
16 มกราคม 2563
251
ภัยแล้งทำราคาผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เครื่องเซ่นไหว้ตรุษจีนปรับตัวสูงขึ้น

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่าปัญหาภาวะภัยแล้งในปีนี้ค่อนข้างรุนแรง จะส่งผลให้ราคาอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผลไม้ที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนเพิ่มขึ้นสูงกว่าการปรับราคาในช่วงเทศกาลปีก่อนๆ ซึ่งปกติราคาเครื่องเซ่นไหว้ประเภทผลไม้จะปรับสูงขึ้น 15-20% ก่อนเทศกาลตรุษจีน โดยประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ พบว่าระดับความรุนแรงใกล้เคียงกับปี 58 ซึ่งในปีดังกล่าว ราคาผลไม้ที่นิยมใช้เซ่นไหว้ปรับสูงขึ้นก่อนช่วงเทศกาลถึง 25-30% จึงคาดว่าราคาผลไม้บางรายการในปีนี้จะปรับสูงขึ้นมากกว่าช่วงตรุษจีนปีก่อนๆ ที่ไม่มีภัยแล้ง และเนื้อสัตว์จะปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการจากทั้งในและต่างประเทศที่สูง ภายหลังการเกิดโรคระบาดในหมูหลายประเทศ
ทั้งนี้ราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นจะมีผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้ปานกลาง เลือกที่จะปรับลดงบประมาณในสินค้าทุกกลุ่ม ทั้งเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ขนม ซึ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจอาจจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังของการตั้งราคาสินค้า ที่ต้องสื่อให้เห็นถึงความประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคา โดยอาจพิจารณาจำหน่ายชุดเซ่นไหว้ที่ประหยัด ลดทอนขนาดหรือปริมาณลง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนรายได้ระดับปานกลาง ที่มีความอ่อนไหวต่อประเด็นด้านกำลังซื้อค่อนข้างสูง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เดลินิวส์
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-35°C
เชียงใหม่
17-32°C
นครราชสีมา
17-33°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×