เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ลานมันตะวันออก ปิดระนาว
20 ธันวาคม 2562
2,422
ธุรกิจลานมันตะวันออกปิดระนาว หลังขยายการลงทุนอีอีซีอุตสาหกรรม-นิคม ดันราคาที่ดินพุ่ง เกษตรกรลดปลูก อีก 5 ปี มีสิทธิ์สูญพันธุ์

นโยบายส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาซื้อขายที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม ปรับตัวสูงขึ้น 9-10% โดยเฉพาะราคาที่ดินที่มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับอีอีซี ซึ่งในวันที่ 1 มกราคม 2564 กรมธนารักษ์จะประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ยทั่วประเทศ คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นอีก 10-20%
นายสมชาย วราธนสิน นายกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย (สมาคมมันภาคตะวันออก) กล่าวถึงสถานการณ์การปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออกว่า "การปลูกมันสำปะหลังเปลี่ยนแปลงไป หลังจากมีการขยายตัวของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเข้ามายังพื้นที่ภาคตะวันออกมากขึ้น โดยเข้ามาลงทุนขยายพื้นที่ทำนิคมอุตสาหกรรมใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก เช่น อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จ.ชลบุรี ผลจากการเปลี่ยนไปสู่การลงทุนอุตสาหกรรม ทำให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นจูงใจให้คนขายที่ดินให้ภาคอุตสาหกรรมแทนการทำการเกษตร อย่าง จ.ระยองเคยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังหลักแสนไร่ ปัจจุบันเหลือแค่หลักหมื่นไร่ ชลบุรีก็มีประมาณ 1 แสนไร่ ซึ่งมีผลผลิตไม่เพียงพอทำให้ต้องดึงมันสำปะหลังมาจากเพื่อนบ้าน

ธุรกิจลานมันและโรงงานแป้งมันในพื้นที่ภาคตะวันออกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยขณะนี้ไม่มีลานมันรับซื้อมันสำปะหลังสดในพื้นที่ จ.ชลบุรีแล้ว ทำให้เกษตรกรต้องขายผลผลิตให้กับโรงงานแป้งมันทั้งหมดซึ่งจำนวนโรงงานแป้งมันในพื้นที่ก็ลดลงเช่นกัน เหลืออยู่ประมาณ 6-7 แห่ง เช่น ชลเจริญ หนองใหญ่ และมี 2-3 แห่งใน อ.บางละมุง เช่น สหมิตร และโค้วชั่งเอี๊ยะอุตสาหกรรมแป้งมันและสาคู และที่ อ.ท่าแง้วอีก 1 โรงงาน

"ภาคตะวันออกเคยเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังสำคัญ เปรียบเสมือนเมืองหลวงแห่งมันสำปะหลังในสมัยก่อนวันนี้ ธุรกิจลานมันกลายเป็นศูนย์ เพราะราคาที่ดินแพงขึ้น จากการขยายเข้ามาของโรงงาน ความเจริญเข้ามา ปัญหาการจราจรติดขัด เกิดมลพิษ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นผู้ประกอบการบางส่วนไปลงทุนเทลานตาก เพื่อรับซื้อมันสำปะหลังในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา และบางส่วนหันไปที่ต้นทาง คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นว่าสัดส่วนพื้นที่แหล่งปลูกมันหลักของประเทศไปอยู่ที่ จ.นครราชสีมา จ.กำแพงเพชร จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรีแล้ว ผมมองว่าอนาคตอีก 5 ปี เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออกมีโอกาสจะหมดไป ผู้ประกอบการก็อาจจะไม่มีการลงทุนใหม่ คนที่ยังทำอยู่ก็คงทำอยู่ในปริมาณเท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้น"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ