เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรเงินฝืด ยอดขายเมล็ดพันธุ์ลดฮวบ
17 ธันวาคม 2562
1,141
พิษเศรษฐกิจทำกำลังซื้อเกษตรกรหด ยอดขายเมล็ดพันธุ์ลดฮวบ 30% วอนรัฐบาลแก้ปัญหาตรงจุด วางแผนบริหารจัดการน้ำ คาดปีนี้แล้งหนักถึงปีหน้า

นายชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ระบุถึงภาพรวมยอดขายเมล็ดพันธุ์ปี 2562 คาดว่าจะมีมูลค่า 12,000 ล้านบาท ลดลง 30% จากปีที่แล้ว ที่มีมูลค่า 15,000 ล้านบาท จากปัจจัยหลักเศรษฐกิจชะลอตัว เกษตรกรระมัดระวังการจับจ่าย บวกกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งสร้างความเสียหายต่อผลผลิต ทำให้รายได้เกษตรกรลดลง ส่งผลให้ไม่มีกำลังซื้อเมล็ดพันธุ์
ปัจจุบันมูลค่าตลาดการค้าเมล็ดพันธุ์ในไทยมีประมาณ 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 15,000 ล้านบาท และเพื่อการส่งออกประมาณปีละกว่า 5,000 ล้านบาทที่จะส่งออกไปยังตลาดหลักอาเซียน ซึ่งในปีนี้ความต้องการเมล็ดพันธุ์ในอาเซียนก็ลดลงเช่นเดียวกัน

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเร่งแก้ปัญหาภาคเกษตรให้ถูกจุดในเวลาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบรายได้เกษตรกรเป็นหลัก โดยเฉพาะยกระดับมูลค่าสินค้า วางแผนการผลิตและบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าให้เพียงพอ ขณะนี้ดูเหมือนภัยแล้งจะกระทบถึงฤดูการผลิตหน้า 2562/63 รัฐต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม เนื่องจากปัจจุบันกำลังซื้อเกษตรกรลดลงมาก ประกอบกับค่าครองชีพสูงทำให้ไม่มีเงินทุนทำการเกษตรมากเท่าในอดีต"

ขณะนี้กำลังซื้อในกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากอ่อนแอลงอย่างมาก เพราะจากปัญหาภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา สร้างความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตร และล่าสุดสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้รุนแรงสูงสุดในรอบ 10 ปี ทำให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังอาจจะปลูกไม่ได้ และเกษตรกรที่ทำสวนผักและผลไม้ก็จะได้รับความเสียหายด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ