เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรเฮ! เจรจาส่งผักสดไปจีนสำเร็จ
22 พฤศจิกายน 2562
1,599
กรมวิชาการเกษตร จับมือจีนเจรจาลดข้อจำกัดส่งออกผักสดทุกชนิดสู่ตลาดแดนมังกร พร้อมเร่งรัดกระบวนการพิจารณานำเข้าผักไทยที่เคยส่งออกก่อนประกาศใช้กฎระเบียบใหม่ กระเพรา ข้าวโพด เตรียมรีเทิร์น พร้อมชงเปิดตลาดใหม่ส่งมะระไทยแจ้งเกิด

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ประชุมหารือประเด็นการนำเข้าและส่งออกผักสดระหว่างไทยและจีน ร่วมกับ ดร.ถัง กวงเจียง ผู้ตรวจราชการสำนักงานความปลอดภัยอาหารนำเข้าส่งออก กระทรวงศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการนำเข้าและส่งออกสินค้าผักสด ตลอดจนขยายตลาดการส่งออกผักสดไทย ไปยังจีน ทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลายให้มากขึ้นในอนาคต
ปัจจุบันมีสินค้าผักสดหลายชนิดจากไทยที่ยังไม่สามารถส่งออกไปจีนได้ เนื่องจากจีนประกาศใช้กฎระเบียบใหม่ที่กำหนดให้สินค้าผักและผลไม้ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนจะอนุญาตให้นำเข้าไปยังจีนได้ โดยในครั้งนี้ได้เจรจากับฝ่ายจีนถึงประเด็นผักหลายชนิดที่ไทยต้องการส่งออก เช่น กระเพรา และข้าวโพด ซึ่งไทยเคยส่งออกไปยังจีนได้ก่อนกฎระเบียบฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งผลการเจรจาในครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีที่สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ โดยจีนแจ้งว่าจะเร่งรัดกระบวนการพิจารณาการนำเข้าสำหรับผักที่เคยมีการค้ากับจีนก่อนกฎระเบียบมีผลบังคับใช้ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะรวบรวมรายการผักที่เคยส่งออกและข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งให้จีนพิจารณาต่อไป

สำหรับผักชนิดใหม่ที่ไทยจะส่งออกเพิ่มเติมเช่น มะระ จีนก็จะเร่งพิจารณาอนุญาตให้แก่ไทยด้วยเช่นกัน นอกจากนี้จีนยังชื่นชมในการทำงานเชิงรุกของฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหา โดยขอให้ทั้งสองฝ่ายใช้แนวทางการหารือร่วมกันในการแก้ปัญหาด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชบนหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันต่อไป

โอกาสนี้ไทยยังแจ้งจีนถึงความสำคัญในการควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร โดยไทยให้ความสำคัญและมีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งสินค้าภายในประเทศและสินค้านำเข้า และขอให้จีนเข้มงวดในการตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าก่อนส่งออก เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน เนื่องจากจีนมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารมายังประเทศไทยในปริมาณมาก โดยตั้งแต่ปี 2559-2561 ไทยอนุญาตให้นำเข้าผักสดจากจีนคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละประมาณ 8,200 ล้านบาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร