เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ถุงพลาสติกแป้งมันสำปะหลัง ย่อยสลายได้ใน 4 เดือน

18 พฤศจิกายน 2562
2,429
สวทช.เปิดตัว "ถุงพลาสติกทำจากแป้งมันสำปะหลัง" สลายตัวได้สำหรับใส่ขยะอินทรีย์ ประเดิมใช้ในงานกาชาดปีนี้ เหนียว ยืดหยุ่น แข็งแรง ย่อยสลายได้ภายใน 4 เดือน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBiA) และภาคีเครือข่าย เปิดตัว "ถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับขยะอินทรีย์" นำร่องการคัดแยกขยะและลดการผลิตขยะพลาสติกใน "งานกาชาด 2562" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 พ.ย. นี้ ที่สวนลุมพินี
โดย "ถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับขยะอินทรีย์" สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใน 4 เดือน ในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิปกติ แต่หากอยู่ในพื้นที่อุณหภูมิสูง เช่น บ่อกักเก็บขยะที่มีขยะหนาแน่น จะทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายเร็วขึ้นในเวลา 3 เดือน

นายนพดล เกิดดอนแฝก นักวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง เอ็มเทค สวทช. ระบุว่า จุดเด่นของถุงพลาสติกย่อยสลายได้ มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติ คือ แป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมาผสมด้วยการใช้ความร้อนหลอม ซึ่งทีมวิจัยมีการออกแบบกระบวนการผสมเทคนิค โดยหลอมนวดเนื้อวัตถุดิบให้เข้ากันได้ดี ผลิตออกมาเป็นเม็ดคอมพาวด์ หรือ เม็ดพลาสติกผสมที่มีความเหนียว ยืดหยุ่น และมีความแข็งแรง สามารถเป่าขึ้นรูปได้ง่ายด้วยเครื่องจักร

ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ถูกนำไปใช้ในงานกาชาด 2562 ตั้งแต่วันที่ 15-24 พ.ย.2562 ณ สวนลุมพินี เป็นงานแรก เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องของการทดลองใช้ และทีมผู้ผลิตจะติดตามผลเพื่อวัดประสิทธิภาพของการใช้งานต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
Thai pbs