เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผลวิจัยจากเยอรมันชี้ กัญชาทำให้สมองคนวัยชราตื่นตัว

06 พฤศจิกายน 2562
2,316
ผลวิจัยจากเยอรมันชี้ กัญชาทำให้สมองคนวัยชราตื่นตัว! จากการทดสอบโดยการให้สาร THC (สารประกอบของกัญชา) แก่หนูชราพบว่า หนูทดลองมีพัฒนาการในการเรียนรู้และความจำที่ดีขึ้น?
หากจะกล่าวถึงฤทธิ์ของกัญชา หลายๆคนคงนึกถึงภาพคนวัยหนุ่มสาวที่นั่งตาลอย งงๆมึนๆ ซึ่งเป็นฤทธิ์ของกัญชาที่มีผลต่อจิตประสาท และก่อให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาตามมา แต่ผลการทดลองชิ้นใหม่เผยว่า จากการทดลองกับหนูทอลอง กัญชาส่งผลต่อคนวัยชราในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากคนวัยหนุ่มสาว กล่าวคือ แทนที่กัญชาจะทำลายระบบการเรียนรู้และความจำแบบที่ทำกับคนวัยหนุ่มสาว กัญชากลับเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรับรู้ให้กับคนวัยชรา

นักวิจัยได้ให้สาร เดลต้า-9 เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ซึ่งเป็นสารประกอบหลักของกัญชาแก่หนูทดลอง 3 ช่วงวัยคือ วัยรุ่น วัยกลางและวัยชรา ผลปรากฏว่า การทำงานของระบบความจำและการเรียนรู้ของหนูวัยรุ่นแย่ลง แต่ในทางกลับกันหนูชราที่ได้รับสาร THC กลับมีพัฒนาการด้านการรับรู้และการจดจำที่ดีขึ้นเทียบเท่ากับหนูวัยรุ่น (ที่ยังไม่ได้รับสาร THC) เลยทีเดียว

แม้ว่านักวิจัยท่านอื่นจะชื่นชมผลการวิจัยชิ้นนี้แต่ก็มีเสียงท้วงติงว่าผลการทดลองที่เกิดกับหนูอาจแตกต่างกับมนุษย์ก็ได้ ดังนั้นจึงควรต้องมีงานวิจัยที่ลงลึกมากกว่านี้อีกเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
เมื่อนักวิจัยวิเคราะห์สมองของหนูวัยชราเพื่อหาคำอธิบายเพิ่มเติมก็พบว่า เซลล์ประสาทในส่วนของสมองที่เรียกว่า ฮิปโปแคมปัส ซึ่งเป็นสมองส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และจดจำ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เซลล์ประสาทในส่วนต่างๆสามารถเชื่อมต่อกันได้มากขึ้น จนนักวิจัยถึงกับอึ้งและกล่าวว่า หนูชราที่ได้รับสารTHCมีรูปแบบพฤติกรรมที่เหมือนกับหนูวัยหนุ่มสาวเลยทีเดียว

การค้นพบนี้ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่า จะเป็นไปได้ไหมที่สารTHC และสารประกอบกัญชาอื่นๆสามารถเป็นสารชะลอวัย (แอนไทเอจจิ้ง) ของสมอง เนื่องจากส่วนประกอบในกัญชานั้นมีโมเลกุลที่คล้ายคลึงกับโมเลกุลของสมอง ซึ่งจะเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่า หากเสริมสารที่มีโมเลกุลคล้ายกันเข้าไปทดแทน สมองของวัยชราจึงอาจกลับมามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นดังเดิม? แต่ในทางกลับกัน หากสมองที่มีโมเลกุลสมบูรณ์อยู่แล้ว (เหมือนสมองของคนวัยหนุ่มสาว) หากได้รับสารประกอบกัญชาเพิ่มขึ้นไปอีก จึงก่อให้เกิดอาการหลอน คิดมาก กังวลแทน

อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่สามารถชี้ชัดว่ากัญชาส่งผลต่อคนวัยชราได้อย่างไร ด้วยการวิจัยส่วนใหญ่ยังคงพุ่งเป้าไปที่การใช้กัญชาในวัยรุ่นอยู่ เพราะเป็นคนกลุ่มหลักที่ใช้กัญชา แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ แม้กัญชาจะถูกกฎหมายในหลายๆประเทศและหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา อันส่งผลให้กัญชาหาได้ง่ายขึ้น แต่จำนวนคนวัยหนุ่มสาวผู้ใช้กัญชากลับคงเดิมในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา แต่คนวัยชราที่หันมาใช้กัญชากลับเพิ่มจำนวนสูงขึ้น

แต่ๆๆ เมื่อเห็นผลวิจัยเช่นนี้ก็ใช่ว่าลุงป้าน่าอาจจะพุ่งไปซื้อหากัญชามาใช้เลยนะจ๊ะ เพราะแม้จะใช้เพื่อการแพทย์ได้ดีอย่างไร กัญชายังคงมีผลข้างเคียงที่น่าห่วงอยู่ดี ทางที่ดี รอผลวิจัยเพิ่มเติมที่ลงลึกและชี้ชัดมากกว่าผลวิจัยที่เกิดจากหนูทดลองดีกว่า??

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
www.scientificamerican.com