เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปิดตำนาน 3 สารพิษ

28 ตุลาคม 2562
1,083
นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของวงการเกษตรไทยที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ เมื่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติให้แบน 3 สารเคมีอันตรายคือ คลอร์ไพรีฟอส พาราควอต ไกลโฟเซตให้มีผลทันทีวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ส่งผลให้สารเคมีทั้งสามชนิดถูกยกระดับเป็นวัตถุอันตรายประเภท 4 ห้ามจำหน่าย ผลิต ครอบครอง นำเข้า ส่งออก
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าหลังคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติให้แบน 3 สารเคมีอันตรายว่า ตนเห็นด้วยที่ยุติการใช้สารเคมี และอยากให้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้สารทางเลือกทำเกษตรปลอดภัย โดยต้องทำให้เกษตรกรเชื่อถือในสารชีวภัณฑ์ตัวใหม่ ที่เป็นอินทรีย์ มาทดแทน โดยจะไม่ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ไม่ให้เป็นภาระกับชาวไร่ชาวนา

รมช.เกษตรฯกล่าวต่อว่า ชาวไร่ ชาวนา บางส่วนยังติดการใช้สารเคมี เพราะเคยชินกับการใช้อะไรที่หาง่ายฉีดแล้วหญ้า แมลง ตายทันที ถ้ามาใช้ตัวใหม่ศัตรูพืชตายช้าจึงอยากใช้ตัวเดิม ซึ่งการแบน 3 สารครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศ จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน ทำให้เกษตรกรฐานรากอยู่ได้ ใครมีข้อคิดเห็นดีๆเสนอมาได้ เพราะสารทดแทนมีหลายชนิด ต้องทำให้เกษตรกรเชื่อมั่น แม้อาจกำจัดศัตรูพืชได้ช้ากว่าสารตัวเดิม แต่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม

"จากนี้กรมวิชาการเกษตร ต้องเปิดรับขึ้นทะเบียนให้สารทดแทน สารชีวภัณฑ์ ที่คิดค้นโดยคนไทย นำภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ทำใช้กันในชุมชน มาขึ้นทะเบียนสูตรต่างๆ ไว้ ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภาพวิธีทำเกษตรปลอดสาร ที่ใช้ทำในโครงการหลวง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงทำต้นแบบไว้มากมายให้คนไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้คิดค้นที่มีสารทดแทน ใครมีของดี ให้นำเข้าขั้นตอนวิชาการตรวจสอบ โดยต้องให้รู้ผลเร็วภายใน 3-7 วัน ถ้าเครื่องมือไม่พอขอให้เอกชนช่วยทดสอบ เพื่อความรวดเร็ว จะได้เสนอเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ไม่กระทบต้นทุน ซึ่งตนเห็นว่าโครงการหลวง ทั่วประเทศ มีสารอินทรีย์ สูตรกำจัดวัชพืช แมลง ที่เกษตรกรทำได้เอง ให้หน่วยงานเข้าไปดู นำมาขึ้นทะเบียน ใช้ได้อย่างแพร่หลาย ทั้งมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกษตรกรอีกด้วย"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า