เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ครม.ไฟเขียวประกันยาง 24,000 ล้านบาท จ่ายงวดแรก 1 พ.ย.62
17 ตุลาคม 2562
466
ครม.ไฟเขียวประกันรายได้ยาง 24,000 ล้านบาท พร้อม 4 มาตรการเสริม ดีเดย์จ่ายเงินชาวสวนงวดแรก 1 พ.ย.นี้
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 วงเงิน 24,000 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง 1.4 ล้านคน พื้นที่ปลูกยางพารา 17 ล้านไร่ มีรายได้ที่แน่นอนโดยกำหนดราคาประกันยาง 3 ชนิด คือ
1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา กก.ละ 60 บาท
2.น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา กก.ละ 57 บาท
3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา กก.ละ 23 บาท
โดยจะดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่ ต.ค. 2562 ถึง มี.ค. 2563

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยกำหนดเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว สูงสุดรายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยมีเงื่อนไขว่าปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ต้องอยู่ที่ 240 กก./ไร่/ปี หรือ 20 กก.ไร่/เดือน
โดยการแบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีดยาง ร้อยละ 40 สำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร กำหนดจ่ายให้เร็วขึ้นจากเดิม โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยาง ตามระยะเวลา ดังนี้

1.ประกันรายได้เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 จ่ายงวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562
2.ประกันรายได้เดือนธันวาคม 2562-มกราคม 2563 จ่ายงวดที่สอง ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2563
3.ประกันรายได้เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 จ่ายงวดที่สาม ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2563
โดย ครม.เห็นชอบให้ใช้เงินทุน ธ.ก.ส.สำรองจ่ายไปก่อน และให้ ธ.ก.ส.เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และปีถัด ๆ ไป ตามความเหมาะสม เพื่อชำระคืนเงินต้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้จะสามารถจ่ายเงินงวดแรกได้ใน วันที่ 1 พ.ย. 2562 นี้ โดยจะพิจารณาจ่ายเงินทุกๆ 15 วัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจxit
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
23-32°C
เชียงใหม่
19-29°C
นครราชสีมา
20-30°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×