เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.จ่ายเงินชาวสวนยางอืด

20 กุมภาพันธ์ 2562
9,250
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา พ.ศ. 2561-2562 โดยโอนเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก่อนวันที่ 14 พ.ย.61 ตามพื้นที่ที่เปิดกรีดยางจริงในอัตราไร่ละ 1,800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ ให้กับเจ้าของสวนยาง จำนวน 1,100 บาทต่อไร่ และคนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่ ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2561-ก.ย.2562 นั้น ขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 190,000 ราย แบ่งเป็น ผู้ปลูกยาง 97,000 ราย และผู้กรีด 93,000 ราย โดยคิดเป็นเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท หรือประมาณ 10% จากจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1.3 ล้านราย วงเงินรวม 17,500 ล้านบาท
"ส่วนสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้า มาจากกระบวนการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.ที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีขั้นตอนการดำเนินการยุ่งยาก อาทิ เมื่อขึ้นทะเบียนกับ กยท.แล้ว กยท.ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสวนยาง เพื่อส่งข้อมูลมาให้คณะกรรมการระดับอำเภอรับรองข้อมูล ก่อนส่งข้อมูลกลับมาที่ กยท. อีกครั้ง เป็นต้น ทำให้เกษตรกรที่ได้รับการยืนยันสิทธิมีจำนวนน้อย ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้แจ้งไปยัง กยท.ให้รีบเร่งรัดการดำเนินการยืนยันสิทธิเกษตรกรในโครงการให้เร็วที่สุด เนื่องจากปัจจุบันมีเกษตรกรมาร้องเรียนที่ ธ.ก.ส.ว่าทำไมจึงยังไม่จ่ายเงินให้เสียที" ขณะที่ถ้าหาก ธ.ก.ส.ไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.2562 ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ กยท.ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจะต้องยื่นเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอขยายเวลาการดำเนินโครงการออกไป.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธ.ก.ส.จ่ายเงินชาวสวนยางอืด" (20-02-2562). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 20-02-2562, เข้าถึงได้จาก :