เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

น้ำท่าดีดันจีดีพีเกษตรพุ่ง ปี 62 คาดขยายตัว 3% รับผลเดินหน้าปฏิรูป

24 ธันวาคม 2561
2,938
น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ภาคเกษตรปี 2561 ขยายตัว 4.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนสาขาประมงหดตัวลง ซึ่งปัจจัยบวกเป็นผลมาจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการปฏิรูปภาคเกษตร โดยการนำหลักตลาดนำการผลิตมาดำเนินการควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะปลูก นอกจากนี้ ปริมาณน้ำและสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร ทำให้พืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้
"ผลผลิตพืชที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรสามารถเพาะปลูกข้าวได้สองรอบตามปกติ ประกอบกับราคาข้าวที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นในพื้นที่นาที่เคยปล่อยว่าง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงแห่ปลูก"

สำหรับแนวโน้มจีดีพีเกษตรในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.5-3.5% หรือค่ากลางที่ 3% โดยทุกสาขายังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง และสภาพอากาศโดยทั่วไปประกอบกับปริมาณน้ำที่ยังคงมีเพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตร แต่ทั้งนี้ยังต้องระวังเรื่องสงครามทางการค้า การออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (เบร็กซิต) ภาวะเศรษฐกิจของจีน ค่าเงินบาท และภัยพิบัติด้วย.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"น้ำท่าดีดันจีดีพีเกษตรพุ่ง ปี 62 คาดขยายตัว 3% รับผลเดินหน้าปฏิรูป". (22-12-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 24-12-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th