เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กฤษฎาสั่งสปก.เร่งจัดสรรพื้นที่สวนส้ม5.9พันไร่ให้ชาวบ้านเข้าทำกิน

04 ตุลาคม 2561
2,190
2 ต.ค.61 นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการยึดพื้นที่ ส.ป.ก.ตามมาตรา 44 ตั้งแต่ปี 2560 กรณีที่มีผู้ถือครองรายใหญ่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยบุกรุกพื้นที่ ส.ป.ก.ทำสวนส้ม 3 แปลง กว่า 5.9 พันไร่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตามข้อสั่งการของ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งดำเนินการยึดพื้นที่นำมาจัดสรรให้เกษตรกรและผู้ยากไร้ตามคุณสมบัติ ซึ่งหลังจากไปติดตามงานในพื้นที่สวนส้ม ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ชาวบ้านกว่า 3,000 ราย ที่อยู่รอบสวนส้มทั้ง 3 แปลง รอคอยความหวังจากนโยบายรัฐบาล ที่เร่งรัดให้จัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน
ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมวางแผนดำเนินงานภายในเดือน ต.ค.นี้ โดยผู้ว่าฯ เป็นคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และ ส.ป.ก.จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เป็นคณะทำงาน

"ชาวบ้านรอบสวนส้ม จ.เชียงใหม่ ได้มาร้องเรียนให้รัฐบาลเร่งรัดจัดที่ดินทำกินให้ผู้ยากไร้โดยด่วน หลังรอมานานกว่า 3 ปี แต่ขณะนี้ยังให้เจ้าของสวนส้มเก็บผลผลิตดังเดิม ไม่มีเอกสารสิทธิที่ยืนยันความเป็นเจ้าของได้" นายธีระ กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กฤษฎาสั่งสปก.เร่งจัดสรรพื้นที่สวนส้ม5.9พันไร่ให้ชาวบ้านเข้าทำกิน". (02-10-2561). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 04-10-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.naewna.com