เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยาสูบล้นสต๊อกถึงปี66เล็งให้เอกชนช่วยเกษตรกรรับซื้อแทน

01 ตุลาคม 2561
2,264
รองผอ.เผยยาสูบล้นสต๊อกยาวถึงปี2566พร้อมหามาตรการเยียวช่วยเหลือเกษตรกรเล็งให้เอกชนช่วยรับซื้อ ปลูกพืชอื่นทดแทน
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายชัชชัย ศิริระวีกูล รองผู้อำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดเผยกรณีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบเดินทางมาประท้วงหน้ากระทรวงการคลังเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลรับซื้อใบยาสูบว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย กำลังมีปริมาณใบยาสูบคงคลังค่อนข้างสูง ทางคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยจึงพิจารณาว่าต้องจัดหาใบยาสูบให้สมดุลกับปริมาณใบยาสูบคงคลัง เนื่องจากหากมีการรับซื้อมากเกินไป จะทำให้ปริมาณใบยาสูบคงคลังสูงขึ้นจนควบคุมไม่ได้ และทำใบยาสูบที่เก็บนานเสื่อมคุณภาพ จึงต้องมีการปรับลดการรับซื้อซึ่งฤดูการผลิตที่จะเริ่มต้นในระหว่างเดือนก.ย.-ต.ค. นี้ จะมีการปรับลดการรับซื้อใบยาสูบตามความเหมาะสม เพราะปัจจุบันมีปริมาณใบยาสูบคงคลังที่สามารถใช้ผลิตได้ถึงปี2566

"ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางการยาสูบแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดมาตรการเยียวยาไว้หลายรูปแบบ โดยประชาสัมพันธ์สถานการณ์ข้อเท็จจริงให้กษตรกรได้รับทราบข้อเท็จจริง และจะพยายามจัดสรรโควต้าให้มีผลกระทบกับผู้เพาะปลูกหรือผู้ประกอบการยาสูบให้น้อยที่สุด ขณะที่บางส่วนจะติดต่อกับทางภาคเอกชนที่มีความสามารถมาช่วยรับซื้อ และส่งเสริมเรื่องการเพาะพืชทางเลือกอื่นๆทดแทน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเพิ่มเติม? รองผู้อำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทยกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ยาสูบล้นสต๊อกถึงปี66เล็งให้เอกชนช่วยเกษตรกรรับซื้อแทน". (28-09-2561). โพสต์ทูเดย์.:
สืบค้นเมื่อ 01-10-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.posttoday.com