เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนมะพร้าวนัดชุมนุมใหญ่เข้ากรุง จี้รัฐแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

24 กันยายน 2561
2,208
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีพื้นที่ปลุกมากที่สุดในประเทศและชาวสวนอีกหลายจังหวัดภาคใต้ ได้เชิญนักกฎหมายมาชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ จากนั้นจะรวมตัวเดินทางไปชุมนุมที่ กทม.ไม่น้อยกว่า 10 คันรถบัสภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ขอให้ผู้มีอำนาจในรัฐบาลให้ความสนใจเร่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวผลตกต่ำในปัจจุบัน จากเดิมราคาผลละ 20-23 บาท เหลือเพียงผละ 3- 4 บาท โดยนำข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการกำหนดราคากลางผลละไม่ต่ำกว่า 15 บาท และ การนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศให้รัฐบาลพิจารณา ทั้งการชะลอนำเข้ามะพร้าวผล น้ำกะทิ มะพร้าวขาวแช่แข็ง
"ขอให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวนระเบียบการนำเข้า โดยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำกะทิเป็นผู้นำเข้า พร้อมเสนอข้อมูลการนำเข้าย้อนหลัง 2 ปี ก่อนประกาศนำเข้า ต้องสอบถามข้อมูลผลผลิตในประเทศจากกระทรวงเกษตรฯให้ชัดเจน พร้อมรับฟังความเห็นจากประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนั้นขอให้มีบทลงโทษผู้กระทำผิดเงื่อนไขการนำเข้าและขอให้หน่วยงานระดับจังหวัดกวดขันการลับกลอบนำเข้ามะพร้าวเถื่อนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง" นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวด้าน นายกิตติวงศ์ แสงสุวรรณ แกนนำเครือชาวสวนมะพร้าว อ.ทับสะแก กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตหรือ "ล้งมะพร้าว" ในจังหวัดประสบปัญหาผลผลิตตกค้างกว่า 10 ล้านผล ทำให้ไม่สามารถรับซื้อผลผลิตจากชาวสวนได้ตามปกติ ขณะที่เจ้าของ "ล้ง" ยอมขาดทุนด้วยการนำมะพร้าวงอกไปแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าว และ ชาวสวนต้องนำมะพร้าวผลไปแปรรูปเป็นมะพร้าวขาวเพื่อขายให้โรงงานผลิตน้ำกะทิส่งออก โดยโรงงานรับซื้อแต่จำกัดโควต้า

"ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด ไม่ไให้ความสนใจดำเนินการตามข้อเรียกร้องให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วน ขณะที่การแก้ปัญหาจากมติ ครม. โดยยุติการนำเข้าเพียง 3 เดือน ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาในเดือนตุลาคมนี้ แต่ราคาผลผลิตยังไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะสั้น ดังนั้นทางออกของเกษตรกรชาวสวนหลายพื้นที่ต้องยึดหลักพึ่งพาตนเอง โดยรวมตัวจัดตั้งสหกรณ์เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรอง ให้เกิดเสถียรภาพของกลไกราคาและป้องกันผลกระทบในระยะยาว" นายกิตติวงศ์ กล่าว

ที่มา:มติชนออนไลน์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวสวนมะพร้าวนัดชุมนุมใหญ่เข้ากรุง จี้รัฐแก้ปัญหาราคาตกต่ำ". (23-09-2561). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 24-09-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net