เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ ปลอบเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้เพาะปลูกได้ แต่ห้ามขาย

19 กันยายน 2561
2,012
"พาณิชย์" ปลอบเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้เพาะปลูกได้ แต่ห้ามขาย ? จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นหากไทยเข้าร่วม CPTPP อีก 2 ครั้ง ก่อนสรุปผลให้รัฐบาลตัดสินใจ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ในช่วงที่ผ่านมา ที่ได้จัดไปแล้ว 3 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ พบว่าสำหรับ การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสนับสนุนให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกCPTPP เพราะเห็นว่ามีโอกาสในการเพิ่มการค้า การลงทุน ในตลาด CPTPPซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น

โดยปัจจุบันการค้าไทยกับโลก 1 ใน 3 เป็นการค้าขายกับสมาชิก CPTPP ที่จะทำให้ไทยมีโอกาสส่งออกได้มากขึ้นจากการลดภาษีและการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการค้าลงมา และยังช่วยดึงดูดการลงทุน ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตของประเทศอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น ที่จะเข้ามาใช้ไทยเป็นฐาน

ส่วนข้อกังวลที่เกษตรกรจะสอบถามมากสุด คือ หากไทยเป็นสมาชิกCPTPP จะต้องเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV) ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในปีต่อไปได้

ทางกรมได้ชี้แจงเกษตรกรว่ายังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกได้ในปีต่อไป แต่ห้ามเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และในประเด็นสินค้าตัดแต่งพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ไม่ได้เปิดทางให้มีการนำเข้าสินค้าจีเอ็มโอ แต่การนำเข้าเป็นเรื่องของแต่ละประเทศที่จะมีมาตรการดูแล ซึ่งไทยก็มีมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องนี้

สำหรับประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ในส่วนของความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องที่ไทยดำเนินการอยู่แล้ว ส่วนประเด็นการเปิดให้ผู้ประกอบการจากสมาชิกCPTPP เข้ามาประมูลงาน มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ เช่น งานประมูลที่มีมูลค่าไม่มาก ไม่ต้องกังวล ไม่ได้เปิดให้เข้ามาแข่งขันอยู่แล้ว แต่งานประมูลวงเงินมาก เช่น การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ต้องเปิด ซึ่งปัจจุบันไทยก็เปิดกว้างอยู่แล้ว และยังมีข้อดี คือ ผู้ประกอบการไทยก็สามารถออกไปประมูลงานได้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้กรมมีแผนที่จะจัดทำคำถามคำตอบที่เป็นข้อกังวลของเกษตรกร และผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกCPTPP เพราะหลังจากที่ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและพบว่ามีข้อสงสัยในประเด็นที่เหมือนๆ กันทุกครั้ง จึงเห็นว่าน่าจะทำรายละเอียดในแต่ละเรื่องที่เป็นข้อสงสัยออกมาทำเป็นอินโฟร์กราฟฟิก เพื่อสร้างความเข้าใจ

หลังจากนี้กรมมีแผนที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นอีก 2 ครั้ง คือ ที่กรุงเทพฯ วันที่ 19 ก.ย.2561 ที่โรงแรมดุสิตธานี มีผู้สนใจจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกว่า 700 ราย และครั้งถัดไปที่ขอนแก่นวันที่ 26 ก.ย.2561 ที่โรงแรมพูลแมน

"หลังจากรับฟังความคิดเห็นเสร็จ จะรวบรวมผลเสนอคณะทำงานเตรียมการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง CPTPP ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน โดยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก 30 หน่วยงาน ที่ได้ตั้งขึ้นเป็นคณะทำงานพิจารณาในแต่ละเรื่องรวม 18 คณะมาประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อได้ข้อสรุปจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา เพื่อให้รัฐบาลตัดสินใจในการเข้าร่วมความตกลงต่อไป"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ ปลอบเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้เพาะปลูกได้ แต่ห้ามขาย". (18-09-2561). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 19-09-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net