เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
คนรัสเซียชอบมะพร้าว-สับปะรดหนักมาก ไทยเล็งขยายแปลงปลูกเพิ่มป้อนส่งออก
27 สิงหาคม 2561
2,284
นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังจากนำผู้แทนสหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก จำกัด จังหวัดราชบุรี และสหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด เดินทางไปร่วมแสดงสินค้าเกษตร ในงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ประจำปี 61 ว่า การไปร่วมงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของสหกรณ์ไทย และขยายโอกาสทางการค้า พร้อมกับได้สำรวจตลาดผลไม้ในรัสเซียด้วย ทั้งนี้ ผลไม้ไทยที่นำไปแสดงในงานมี 2 ชนิดคือ มะพร้าวน้ำหอม และมะพร้าวแก้วแปรรูป ของสหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก จำกัด จังหวัดราชบุรี รวมทั้งสับปะรดห้วยมุ่นและสับปะรดอบแห้ง ของสหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้ทดลองขายและเปิดโอกาสให้ลูกค้าชาวรัสเซียได้ชิมรสชาติผลไม้ไทย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากคนรัสเซียชอบผลไม้ที่ไม่หวานมาก
นอกจากนี้รัสเซียเป็นประเทศใหญ่ หากสหกรณ์ส่งผลไม้ไปเปิดตลาดได้ โอกาสที่จะขยายไปยังสินค้าผักและผลไม้ชนิดอื่นๆก็จะตามมา นอกจากมะพร้าวน้ำหอมและสับปะรดจะได้เปิดตัวแล้ว ไทยยังเห็นช่องทางในการเปิดตลาดใหม่โดยจะส่งผลไม้ที่รัสเซียไม่มีไปจำหน่ายอีกด้วย สำหรับสาเหตุที่ได้คัดเลือกมะพร้าวน้ำหอมจากจังหวัดราชบุรีไปโชว์ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตหลักและสวนมะพร้าวของสมาชิกสหกรณ์ได้มาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) ส่วนสับปะรดจากสหกรณ์ของอุตรดิตถ์ก็ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และมีรสชาติโดดเด่นไม่กัดลิ้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะผลักดันให้สหกรณ์เป็นผู้ส่งออกสินค้าผลไม้สดและผลไม้แปรรูปไปยังรัสเซีย.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"คนรัสเซียชอบมะพร้าว-สับปะรดหนักมาก ไทยเล็งขยายแปลงปลูกเพิ่มป้อนส่งออก". (25-08-2561).
ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 27-08-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th