เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
คลังชงครม. พักหนี้เกษตรต้องอบรมก่อน
25 กรกฏาคม 2561
1,846
คลังชงพักหนี้เกษตรกรเข้า ครม.ปลายเดือนนี้ ยืดหนี้ 3 แสนแรก พร้อมลดดอกเบี้ยใช้หนี้ก่อนกำหนด ย้ำต้องอบรมก่อน
รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ที่มีนาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เป็นประธาน จะมีการประชุม มีวาระสำคัญเรื่องการออกมาตรการขยายเวลา ชำระเงินต้น หรือพักหนี้ ในวันที่ 26 ก.ค.นี้ หลังจากนั้นคาดว่าจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในวันที่ 31 ก.ค.นี้

สำหรับมาตรการพักหนี้ครั้งนี้ จะเป็นครั้งแรกที่มีการบูรณาการ ความร่วมมือจากหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่เข้าโครงการจะต้องเข้าอบรมฟื้นฟูอาชีพกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และกรณีที่มีการฝึกอาชีพเสริมก็จะประสานความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องช่องทางการจำหน่ายสินค้า และหากเกษตรกรรายใดที่มีความสามารถในการผลิต ธ.ก.ส.ก็พร้อมปล่อยกู้เพิ่มเพื่อให้เป็นทุน หมุน เวียนอีกด้วย

"เมื่อก่อนพักหนี้เฉยๆ หมดเวลาก็มาใช้หนี้ก้อนเดิมต่อ ส่วนมาตรการที่จะประกาศใหม่นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปภาคเกษตร ซึ่งเรื่องภาระหนี้สินก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐต้องเข้าไปช่วยเกษตรกรไม่ให้กังวลเรื่องหนี้เก่า และต้องไม่ก่อหนี้ใหม่เพิ่ม" รายงานข่าวระบุ

สำหรับมาตรการพักชำระหนี้จะเป็นการขยายเวลาการชำระหนี้เงินต้นออกไป 3 ปี รวมทั้งจะมีการพิจารณาเรื่องการลดภาระดอกเบี้ย ซึ่งต้องรอการพิจารณาในที่ประชุม ครม.ก่อน โดยจะเน้นช่วยเฉพาะกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้ในวงเงิน 3 แสนบาทแรก เช่น มีหนี้ 1 ล้านบาท จะสามารถเข้าโครงการนี้ได้เฉพาะ 3 แสนบาทแรก โดยต้องยอมรับเงื่อนไขการอบรมเพื่อฟื้นฟูอาชีพ จึงเปิดให้เป็นมาตรการสมัครใจ โดยธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมด้วย เบื้องต้นคาดว่าจะมีเกษตรกรได้ประโยชน์จากมาตรการนี้ไม่น้อยกว่า 3.5 ล้านราย

อย่างไรก็ดี เชื่อว่ามีเกษตรกรส่วนหนึ่งไม่ต้องการจะพักหนี้ เพราะยังต้องการกู้เงินเพื่อนำไปลงทุนหมุนเวียนต่อ ส่วนเกษตรกรที่ต้องการชำระหนี้คืนก่อนกำหนด คาดว่า ธ.ก.ส.จะมีโครงการดอกเบี้ยพิเศษ ให้ด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"คลังชงครม. พักหนี้เกษตรต้องอบรมก่อน". (25-07-2561). โพสต์ทูเดย์.: สืบค้นเมื่อ 25-07-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.posttoday.com