เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ทิ้งนาข้าวปลูกบัวขายยอดสั่งจองสูง

24 กรกฏาคม 2561
2,605
บัวหลวงเป็นพืชน้ำที่มีความสำคัญยิ่ง เป็นราชินีแห่งพื้นน้ำที่มีความงามและประโยชน์นานัปการ บัวหลวงยังมีความสำคัญในพระพุทธศาสนา เช่น วันพระต้องนำดอกไม้ถวายพระ หรือเทศกาลทางพุทธศาสนา
บัวหลวงเป็นพืชน้ำที่มีความสำคัญยิ่ง โดยถือว่าเป็นราชินีแห่งพื้นน้ำที่มีความงามและประโยชน์นานัปการ นอกจากความสำคัญทางพฤกษชาติแล้ว บัวหลวงยังมีความสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เช่น ทุกวันพระต้องนำดอกไม้ถวายพระ หรือเทศกาลทางพุทธศาสนา ดอกบัวหลวง สำหรับชาวพุทธถือว่ามีความสำคัญที่เป็นอามิสบูชา เกี่ยวข้องโดยตรงสำหรับการบูชาพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ บัวหลวงจึงมีความสำคัญในแง่ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร และความรู้สึกทางจิตใจของมนุษย์มาช้านาน

เกษตรกรรมบ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อ.แกดำ จังหวัดมหาสารคาม ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก ส่วนการทำนาข้าวเป็นการลงทุนที่มาก จึงได้ปรับเปลี่ยนพลิกผืนนาหันมาปลูกนาบัวปลอดสารแทนนาข้าว สร้างรายได้ปีละแสนลงทุนไม่มาก โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ เช่นเดียวกับนายอรรถสิทธิ์ ลุนบง เกษตรกรบ้านหัวขัว หมู่ 4 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ที่หันมาปลูกบัว เปิดเผยว่า ตนเองมีที่นาปลูกข้าว 7 ไร่ ที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมซ้ำซาก ทำให้ได้ผลผลิตน้อยปีละ 2-3 ตันขายได้เพียงปีละ 20,000-30,000 บาท เท่านั้น แต่ต้องจ่ายค่าไถ ค่าหว่าน ค่าดำนา ค่าปุ๋ย จ้างค่าแรงสูง จึงคิดเลิกที่จะทำนา หันมาทำนาบัวแทน ซึ่งนึกได้ว่า ปลูกดอกบัวดีกว่าไม่ต้องดูแลอะไรมาก นาบัวลงทุนครั้งเดียว เพราะดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ใช้ทุกเทศกาลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยมีเพื่อนแนะนำ ตนเองได้พันธุ์บัวหลวงฉัตรบ้านญาติจากอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งบัวฉัตรจะไม่มีเมล็ด

บัวฉัตร ชอบน้ำ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือไม่อยู่ในช่วงเทศกาล เริ่มทำนาบัวมาตั้งแต่ปี 2557 บนพื้นที่ 7 กว่าไร่ ปลูกบัวฉัตร สีขาว ซึ่งได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะสีขาวนิยมนำไปไหว้พระ ส่วนสีแดง นิยมนำไป ไหว้เจ้า สำหรับการดูแลจะเน้นการปลูกแบบธรรมชาติ ไม่ใส่ปุ๋ย ไม่ใช้สารเคมี แต่ต้องควบคุมหญ้า ระยะเวลาการปลูก 3 เดือนจึงจะเก็บดอกบัวขายได้ จะเริ่มเก็บประมาณเวลา 16.00-17.30 น. หากเก็บตอนเช้าบัวจะไม่สวย เพราะบัวไม่ชอบแดดและจะเก็บดอกบัวก่อนวันพระ 2 วัน โดยจำหน่ายดอกละ 1 บาท สำหรับในช่วงเทศกาลหากมีลูกค้าสั่งจำนวนมากก็ต้องใช้เวลาเก็บทั้งวันซึ่งจะเก็บได้ วันละ 1,800-2,000 ดอก

ส่วนขั้นตอนการเก็บดอกบัวไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงเลือกขนาดดอกบัวที่เหมาะสม หักก้านยาวประมาณ 1 ฟุต นำไปมัดเป็นกำแช่ในน้ำเพื่อรักษาความสด แล้วส่งตลาดในตอนเช้ามืด ในรอบ 1 เดือน จะเก็บดอกบัวก่อนถึงวันพระ 2 วัน เก็บขายครั้งละ 1,800-2,000 ดอก หากเป็นช่วงเทศกาลจะมีลูกค้ามาสั่งจองสูงมาก จนเก็บไม่ทันลูกค้าก็จะลงไปเก็บดอกบัวเอง ทำให้ตนเองมีรายได้ปีละกว่าแสนบาท ซึ่งทำให้ตนเองสามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้.

กิริยา กากแก้ว รายงาน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ทิ้งนาข้าวปลูกบัวขายยอดสั่งจองสูง". (24-07-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 24-07-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th