เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คลังชงครม.พักหนี้เกษตรกร3ปี ช่วยจ่ายดอกเบี้ยอีก2-3%

20 กรกฏาคม 2561
2,496
ทุ่มสุดตัวก่อนเลือกตั้ง คลังเร่งชง ครม.สิ้นเดือน ก.ค.นี้ ออกมาตรการพักหนี้เกษตรกร 3 ปี พ่วงช่วยชดเชยดอกเบี้ยอีก 2-3% หวังอุ้มเกษตรกร 2-3 ล้านราย พ้นจน
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในสิ้นเดือน ก.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้ ครม. พิจารณามาตรการพักชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการช่วยเหลืออุดหนุนดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ธ.ก.ส.อีก 2-3% เพื่อแบ่งเบาภาระการชำระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน?

"ในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรอบนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าข่ายรับการช่วยเหลือประมาณ 2-3 ล้านราย แต่การช่วยเหลือจะเป็นโครงการแบบภาคสมัครใจ ใครจะเข้าหรือไม่ก็ได้ หากคนที่มีปัญหาผ่อนไม่ไหวก็ขอให้ไปเจรจากับธ.ก.ส.ในการพักชำระเงินต้นได้เอง ส่วนใครที่คิดว่ายังผ่อนไหวและไม่อยากเสียดอกเบี้ยเพิ่มก็ยังสามารถผ่อนชำระตามปกติได้ โดยขณะนี้ธ.ก.ส.กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณที่ต้องนำมาใช้ เพื่อให้ระหว่างการพักชำระหนี้เงินต้น เกษตรกรสามารถผ่อนชำระดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลง"

สำหรับสาเหตุที่ต้องขอมติ ครม.ครั้งนี้ เพื่อขอให้ลูกหนี้ที่เข้าโครงการพักชำระเงินต้น ไม่ถูกจัดเป็นลูกหนี้เสีย เพื่อไม่กระทบกับฐานะการดำเนินงานของธ.ก.ส. ขณะที่ลูกหนี้ที่เข้าโครงการพักหนี้ ก็ยังสามารถขอกู้เงินเพิ่มจากธ.ก.ส.ได้ แต่ต้องมีโครงการที่จะนำไปใช้อย่างชัดเจน แต่ยกเว้นไม่ให้เป็นการกู้เพื่อนำไปชำระหนี้เก่า หรือไปใช้จ่ายด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับภาคการเกษตร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"คลังชงครม.พักหนี้เกษตรกร3ปี ช่วยจ่ายดอกเบี้ยอีก2-3%". (19-07-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 20-07-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th