เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สถาบันอาหารโชว์แผนพัฒนาเครือข่ายSMEมะพร้าว กลุ่มทับสะแก เตรียมขึ้นทะเบียนจีไอคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

19 กรกฏาคม 2561
1,816
สถาบันอาหารโชว์แผนพัฒนาเครือข่าย SME มะพร้าว กลุ่มทับสะแก เตรียมขึ้นทะเบียนจีไอคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แปรรูป "ผงชงพร้อมดื่ม" สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ระยะยาวตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานการผลิต GMP และ HALAL เพื่อการส่งออก
นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้วยว่า ล่าสุดกลุ่มเครือข่ายมะพร้าวทับสะแก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตมะพร้าวแกงเป็นหลัก ได้สรุปแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มเครือข่ายเป็นแผนระยะสั้น-กลางและยาว ว่า ในส่วนแผนระยะสั้นทางกลุ่มได้ให้การสนับสนุนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ให้กับมะพร้าวทับสะแก เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต และช่วยเพิ่มมูลค่าทางการค้า

"ทับสะแกถือเป็นแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวแกงที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่นเฉพาะตัว คือ เนื้อหนา กะลาบาง ผลใหญ่ ผลดก และมีความมันของกะทิสูงกว่ามะพร้าวจากแหล่งอื่น การขึ้นทะเบียนจีไอจะช่วยควบคุมคุณภาพการผลิต และช่วยเพิ่มมูลค่าทางการค้า"
ส่วนในระยะกลางและระยะยาวจะเน้นส่งเสริมการปลูกมะพร้าวให้เป็นการปลูกแบบอินทรีย์ (Organic) โดยจะนำผลผลิตมะพร้าวมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น เป็น ผงชงพร้อมดื่มมีเกลือแร่ต่างๆ ในปริมาณสูง เช่น โพแทสเซียม ซึ่งเหมาะกับผู้ที่เสียเหงื่อ และนักกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทดแทนการสูญเสียจากสถานการณ์แมลงศัตรูพืชระบาด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP และ HALAL สร้างช่องทางการตลาดเพื่อการส่งออกต่อไป

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้วยขณะนี้กลุ่มเครือข่ายต่างๆ โดยผู้นำเครือข่ายและผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) ของแต่ละกลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ใช้ในการวางแผนพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายให้ครบ 17 แผน
โดยมีสมาชิกจากกลุ่มเครือข่ายมะพร้าว 10 กลุ่มทั่วประเทศ ได้แก่ 1) ทับสะแก 2) บางสะพานน้อย 3) พะงัน 4) ชุมพร (มะพร้าวสองเล) 5) สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี (สสพ.มะพร้าว) 6) สระบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก (มะพร้าวมิตรภาพ) 7) ราชบุรี สามร้อยยอด กรุงเทพฯ 8) หนองคาย เลย นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด 9) นครปฐม (มะพร้าวน้ำหอมสามพราน) และ 10) ปราจีนบุรี

ส่วนกลุ่มเครือข่ายกล้วย 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) สกลนคร 2) กาญจนบุรี (กล้วยกาญจ์) 3) ปทุมธานี 4) กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี พิษณุโลก ตาก 5) มหาสารคาม 6) ปัตตานี และ 7) ชุมพร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สถาบันอาหารโชว์แผนพัฒนาเครือข่ายSMEมะพร้าว กลุ่มทับสะแก เตรียมขึ้นทะเบียนจีไอคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์". (19-07-2561). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 19-07-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net