เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
จ่อออกหนังสือคำสั่งปกครอง หยุด ล้งผลไม้ เอาเปรียบชาวสวน
11 กรกฏาคม 2561
1,009
บอร์ดแข่งขันทางการค้า มีมติส่งหนังสือคำสั่งทางปกครองให้ "ล้งผลไม้" หยุดเอาเปรียบชาวสวน กดราคารับซื้อ หากเพิกเฉย ปรับไม่เกิน 6 ล้าน "พาณิชย์" จ่อใช้ ก.ม.เล่นงานผู้รับซื้อกดราคามังคุด เมืองคอน ทำชาวสวนป่วน
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า หรือบอร์ดแข่งขันทางการค้า ซึ่งมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติให้ออกหนังสือคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 60 พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 สั่งให้ผู้รวบรวม คัดแยก บรรจุ และส่งออกผลไม้ (ล้ง) 1 ราย ในจังหวัดจันทบุรี หยุดพฤติกรรมที่อาจขัดต่อกฎหมายแข่งขันทางการค้า มาตรา 57 (2) ใช้อำนาจต่อรองเหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม จนก่อให้เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจ หากไม่หยุดพฤติกรรมตามหนังสือคำสั่งทางปกครอง จะมีความผิดปรับไม่เกิน 6 ล้านบาท และยังไม่หยุดอีก จะปรับอีกวันละ 300,000 บาท และให้มารายงานตัวต่อสำนักงานแข่งขันทางการค้า ภายใน 5 วันนับจากวันได้รับหนังสือคำสั่งทางปกครอง

"คาดว่าจะออกหนังสือคำสั่งทางปกครองได้สัปดาห์นี้ เคสนี้เป็นครั้งแรกที่บอร์ดแข่งขันฯ มีมติว่าทำผิดตามกฎหมายแข่งขันฉบับใหม่ โดยการสั่งให้หยุดพฤติกรรม ดำเนินการได้หลังจากออกหนังสือคำสั่งทางปกครองแล้ว"

นอกจากนี้ได้ตรวจสอบการรับซื้อมังคุดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบมีผู้รับซื้อมังคุดกดราคารับซื้อจากเกษตรกร ล่าสุดนายสนธิรัตน์ สั่งการให้ดูแลแล้ว จึงขอเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้หยุดพฤติกรรม ไม่เช่นนั้นจะดำเนินกาตามกฎหมาย โดยมีความผิดทั้งตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 29 ที่จงใจทำให้ราคาต่ำเกินควร และทำให้ตลาดเกิดความปั่นป่วน มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้อาจมีโทษความผิดตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 มาตรา 54 การมีพฤติกรรมร่วมกัน (ฮั้ว) กดราคารับซื้อ มีโทษจำคุก 2 ปี และปรับ 10% ของยอดขายในปีที่กระทำผิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การส่งหนังสือคำสั่งทางปกครองไปยังล้งผลไม้รายดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ บอร์ดแข่งขันฯ ได้พิจารณาพฤติกรรมของล้งหลายรายพบว่า มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดตามมาตรา 57 (2) ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน จึงส่งหนังสือคำสั่งทางปกครองเพื่อให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว แต่หากล้งรายนี้ไม่เห็นด้วย สามารถอุทธรณ์ได้.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จ่อออกหนังสือคำสั่งปกครอง หยุด ล้งผลไม้ เอาเปรียบชาวสวน". (09-07-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 11-07-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th