เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรหวั่นอีก 5 ปีทุเรียนล้นตลาด
09 กรกฏาคม 2561
1,562
นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีเกษตรกรไทยมีโอกาสขายทุเรียนผ่านเว็บไซต์ Tmall.com บริษัทในเครือของอาลีบาบา กรุ๊ป ของแจ็ค หม่า ส่งผลให้มีเกษตรกรจำนวนมากเริ่มหันมาเพาะปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงกังวลว่าอีก 4-5 ปีข้างหน้า จะเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาทุเรียนจะตกต่ำอีก จึงสั่งการให้เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอลงสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเองว่า แต่ละพื้นที่มีการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอะไรบ้าง เพื่อนำมาวางแผนการทำตลาดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และมหาดไทย
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.จะเชิญกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย มาร่วมหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ในวันที่ 11 ก.ค.2561 ตามคำสั่งนายกฤษฎา ที่ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ที่เป็นหน่วยงานการตลาด และกำหนดความต้องการสินค้า เพื่อให้กระทรวงเกษตรฯและมหาดไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่การเกษตร ได้กำหนดพื้นที่และปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ผลผลิตการเกษตรออกมาตรงกับความต้องการ ทำให้เกษตรกรขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้น

สำหรับสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปี 2561 สศก.สำรวจราคาเดือน มิ.ย. พบว่า ทุเรียนมีผลผลิต 726,809 ตัน มากกว่าปี 2560 ประมาณ 14.45% ที่มีผลผลิต 635,031 ตัน โดยภาคตะวันออกมีผลผลิตออกมากช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.2561 ประมาณ 362,565 ตัน ภาคใต้มีผลผลิตออกมากช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.2561 ประมาณ 188,813 ตัน ขณะที่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองราคาเฉลี่ยเดือน มิ.ย.61 อยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 77.90 บาท ลดลง 11.84% จากเดือน พ.ค.61.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรหวั่นอีก 5 ปีทุเรียนล้นตลาด". (09-07-2561). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 09-7-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th