เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวไร่ลุ้นราคาสับปะรดดีด พาณิชย์ ดึงเอกชนร่วมซื้อ

06 กรกฏาคม 2561
1,231
ลุ้นราคาสับปะรดขยับขึ้น หลังพาณิชย์อัดมาตรการดึงซัพพลายส่วนเกินออกจากตลาด
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า มั่นใจว่าต้นเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ สถานการณ์สับปะรดจะค่อย ๆ คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพราะกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นฝ่ายคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการส่งออกสับปะรด โดยขณะนี้ได้เชื่อมโยงและกระจายผลผลิตสับปะรดผลสดออกจากแหล่งผลิต พร้อมสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายรวบรวมผลผลิต คัดคุณภาพ และกระจายไปจังหวัดปลายทางนอกแหล่งผลิตกว่า 2,000 ตัน

นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 890 ตัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับซื้อ 460 ตัน และลงนาม MOU กับห้าง Lotus, Big C, Makro, The Mall, Tops รับซื้อสับปะรด 2,820 ตัน รวมทั้งกรมปศุสัตว์นำสับปะรดใช้เป็นอาหารเลี้ยงโคนมโคเนื้อ 1,800 ตัน

นายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ นายกสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ราคาซื้อขายหน้าโรงงานสับปะรด 10 กว่าโรงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังอยู่ที่ กก.ละ 1.80-2.40 บาท เฉลี่ยรับซื้อที่ กก.ละ 2.30 บาท จากต้นทุนการผลิต กก.ละ 4.00 บาท แต่โรงงานหลายแห่งจ้างพนักงานทำงานล่วงเวลา เพราะหลังสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ สับปะรดที่ออกตามธรรมชาติจะไม่มีการส่งเข้าโรงงาน จะมีเพียงสับปะรดนอกฤดูที่ตกลงราคากับโรงงานไว้แล้วล่วงหน้า

"โรงงานเขาจับมือกันลดกำลังการผลิตและลดราคาตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา แม้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเรียกทุกฝ่ายมาหารือแต่ก็ไม่มีการปฏิบัติกัน อ้างผลผลิตสับปะรดขายไม่ออกล้นโกดัง จากถูกตัดสิทธิพิเศษภาษี GSP จากอียู"

ส่วนผลจากมาตรการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งปลูก 29 จังหวัด และการซื้อเพื่อผลิตอาหารสัตว์ คงทำได้น้อย เพราะมีข้อจำกัดหลายอย่าง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวไร่ลุ้นราคาสับปะรดดีด พาณิชย์ ดึงเอกชนร่วมซื้อ". (05-07-2561). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 06-07-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-185645